Thứ Tư, Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Đa dạng hóa các hoạt động nhằm thu hút đoàn viên tham gia xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Huyện M'Drắk hiện có 18.487 thanh niên, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số 4.054 người, chiếm 22%. Xác định đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong phong trào xung kích vì cuộc sống cộng đồng và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại địa phương.

Nhằm giúp đỡ đoàn viên có điều kiện vươn lên và tích cực tham gia sinh hoạt đoàn và các phong trào xung kích. Những năm qua, các cấp bộ đoàn, hội thanh niên đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên; trong đó có thanh niên các dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.  Huyện Đoàn M’Drắk đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện M’Drăk cho đoàn viên vay trên 44 tỷ đồng để đầu tư sản xuất; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Đoàn viên thanh niên huyện M’Đrăk ra quân làm sân bóng chuyền tại TDP 9, Thị trấn M’Đrăk

Qua các hoạt động đã góp phần giúp cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên gia nhập tổ chức và tích cực tham gia các phong trào vì cuộc sống cộng đồng. Để thực hiện và phát huy tốt vai trò đó, huyện đoàn M’Drắk đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động phong phú và đa dạng, hướng về cơ sở và phú hợp với thực tế từng địa phương, nhằm thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn và hưởng ứng tích cực các phong trào của đoàn phát động.

Đoàn viên, thanh niên huyện M’Đrăk ra quân nạo vét kênh mương

Đối với Chi đoàn buôn M’lôc A, xã Krông Jing hiện có gần 50 đoàn viên, thanh niên; trong đó, 100% đoàn viên, thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Để thu hút đoàn viên thanh niên trong buôn tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động đoàn, chi đoàn thanh niên buôn M’Lốc A đã triển khai nhiều hoạt động thiết thức thông qua các phong trào phù hợp với nhu cầu, đời sống của đoàn viên, thanh niên trong buôn như: tổ chức buôn vui chơi, buôn ca hát, tổ chức các lớp học đánh Cồng Chiêng, các lời ca, điệu múa truyền thống gắn với hiện đại... Nhờ vậy, các hoạt động của Chi đoàn buôn M’Lốc A luôn thu hút được nhiều thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, chi đoàn buôn M’Lốc A còn thường xuyên đến tận các gia đình tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.

Chi đoàn xã Ea Trang hiện có 917 thanh niên, trong đó có 256 đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia sinh hoạt đoàn. Hầu hết thanh niên dân tộc thiểu số trong xã có đời sống còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào làm nương, rẫy, chưa chú trọng vào các hoạt động đoàn. Vì vậy, để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn, Ban chấp hành đoàn xã Ea Trang đã triển khai nhiều hoạt động tập thể phát huy phong trào “Xung kích của tuổi trẻ”, “Đoàn viên giúp nhau phát triển kinh tế”, đặc biệt là xây dựng các mô hình thanh niên áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất nâng cao đời sống. Bên cạnh đó, Đoàn xã Ea Trang còn khai thác các nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ đoàn viên có vốn đầu tư sản xuất và chăn nuôi, đứng ra tín chấp với chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho đoàn viên vay ưu đãi với số tiền 5 tỷ đồng. Ngoài ra ban chấp hành Đoàn xã còn phối với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc ngô lai, lúa lai, chăn nuôi gia súc gia cầm và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Nhờ vậy, giúp cho đoàn viên, thanh niên chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học vào chăn nuôi sản xuất nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo.

 

                                                                                                          Thúy Diệp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678