Thứ Tư, Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện M’Drắk giai đoạn 2016 - 2020

Sáng ngày 02/03/2018, Chủ tịch UBND huyện đồng chí Hòa Quang Khiêm đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện M’Drắk giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Cùng đến dự có đồng chí Chu Thị Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện; các Thành viên Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện; Văn phòng Nông thôn mới huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo tình hình thực hiện năm 2017, các Chương trình MTQG được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm, tham gia vào cuộc; từng bước được xã hội hóa, thực hiện đồng bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững. Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các sở, ngành cấp tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện được kiện toàn. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết, quản lý các Chương trình được quan tâm thực hiện thường xuyên. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới, đến nay đã thực hiện được 100/228 tiêu chí, bình quân mỗi xã 8,3 tiêu chí.

Đồng chí Hòa Quang Khiêm – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như trình độ dân trí còn thấp, việc ứng dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất còn hạn chế, dẫn đến nhóm chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa đạt và khả năng huy động đóng góp trong dân găp khó khăn.... đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ xây dựng nông thôn mới của huyện nói chung và các xã nói riêng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện ở cơ sở, thực hiện hiệu quả đề án 01/ĐA-NTM về hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền đổi mới áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất; huy động tốt các nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới...

 

                           Tin, ảnh: Tiến Duật.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678