Thứ Bảy, Ngày 17 tháng 3 năm 2018

Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2018 . 

Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả chương trình công tác đề ra, Thường trực HĐND huyện đã yêu cầu các Ban HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để tham mưu và tổ chức thực hiện theo nội dung của Kế hoạch.

 

File kế hoạch và Chương trình kèm theo sau

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678