Thứ Ba, Ngày 19 tháng 2 năm 2019

Đại hội Hội nông dân Thị trấn M'Drắk, xã Cư Mta và Cư Króa (nhiệm kỳ 2018-2023)

Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Nông dân huyện M'Drắk; từ ngày 07-09/3/2018, Hội Nông dân xã CưKroá, CưMta và Thị trấn M'Drắk đã tổ chức đại hội.

            Ngày 7/3/2018, Hội Nông dân xã Cư Króa đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã Cư Króa đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế tại địa phương; phối hợp với Phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông huyện mở 20 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 800 lượt hội viên tham gia, để giúp hội viên tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, tham quan học tập các mô hình sản xuất chăn nuôi có hiệu quả; bên cạnh đó, Hội cũng đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên và nhân dân trong xã vay trên 14,8 tỷ đồng để  sản xuất kinh doanh; trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 793 triệu đồng, 4.369 ngày công lao động, hiến 0,85 ha đất để xây dựng nông thôn mới…. Nhờ hoạt động có hiệu quả nên thu hút ngày càng đông nông dân đăng ký vào tổ chức hội. Đến nay, Hội nông dân xã có 739 hội viên, tăng 62 hội viên so với đầu nhiệm kỳ, trong đó 587 lượt hộ hội viên đạt gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. Dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Chen M Lô, Chủ tịch Hội nông dân huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội nông dân xã Cư Króa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hội cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, số lượng công tác hội và phong trào nông dân; tổ chức triển khai đẩy mạnh các phong trào thi đua của hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành Hội nông dân xã, tập trung củng cố tổ chức Hội, xây dựng các chi Hội ở các thôn thật sự vững mạnh. Đại hội cũng đã thảo luận và đề ra một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018- 2023, trong đó có những chỉ tiêu cụ thể: kết nạp từ 60-70 hội viên; 100% chi hội đạt vững mạnh, trong đó, 50% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc; hằng năm có 80% hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; mỗi chi hội giúp từ 1-2 hội viên thoát nghèo, giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 4-5%. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Cư Króa nhiệm kỳ 2018–2023 với 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện.

 

Đại biểu nông dân Cư Króa tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2018-2023

          Cùng ngày, Hội nông dân xã Cư Mta (M'Drắk) cũng đã tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023. Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2012-2018 Hội nông dân xã Cư Mta đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế tại địa phương. Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng mở 35 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.400 lượt hội viên, giúp hội viên tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng vào thực tế chăn nuôi, trồng trọt. Vận động hội viên tham gia xây dựng quỹ hội được trên 200 triệu đồng; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho hàng trăm hội viên vay vốn sản xuất với tổng số tiền 7,7 tỷ đồng... qua đó giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua bình xét, trong nhiệm kỳ 2012-2018, toàn xã có 3.248 lượt hộ đạt gia đình sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) 3 cấp (Trong đó, có 533 lượt hộ đạt SXKDG cấp xã; 168 lượt hộ SXKDG cấp huyện và 17 lượt hộ  SXKD giỏi cấp tỉnh). Về dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Lâm Thanh Tự - Phó Bí thư Đảng uỷ xã và đồng chí Y Chen Mlô - Chủ tịch Hội Nông huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội nông dân xã CưMta đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Hội cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng giành thời gian thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời cũng đã đề ra nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó có những chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu 100% hộ nông nghiệp có lao động chủ chốt tham gia vào Hội; hằng năm kết nạp từ 60-70 hội viên mới; phấn đấu xây dựng quỹ hội mỗi năm tăng 20 triệu đồng trở lên...Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2018-2023 với 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện.

        Ngày 09/3/2018, Hội nông dân Thị trấn M'Drắk đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018- 2023. Trong nhiệm kỳ (2012- 2018), Hội nông dân Thị trấn M'đrắk đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết và Điều lệ Hội nông dân Việt Nam cho các hội viên. Cụ thể, tổ chức được 370 buổi tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua cho gần 19.000 lượt hội viên, trong đó có: phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân giúp nhau làm giàu phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức 19 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho cây trồng có 1.520 lượt hội viên tham gia; bên cạnh đó, Hội còn đứng ra ký ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn cho hội viên và nông dân vay với số tiền trên 13,41 tỷ đồng để đầu tư sản xuất. Nhờ vậy, đã giúp cho nhiều hội viên nâng cao đời sống và xóa đói giảm nghèo; đặc biệt thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao từ 200- 400 triệu đồng/năm, tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp của gia đình ông Trương Văn Hóa, chi hội 3; gia đình bà Nguyễn Thị Tía, chi hội 4; gia đình  ông Bùi Văn Cập, chi hội 5; gia đình  ông Trịnh Văn Anh, chi hội 8... Tính đến năm 2017, Thị trấn có 1.178 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 31 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 261 lượt hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 886 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thị trấn. Công tác xây dựng tổ chức hội luôn được quan tâm, chú trọng; đến nay có Hội nông dân Thị Trấn có 442 hội viên, kết quả phân loại chi hội năm 2017 có 12/12 chi hội đạt vững mạnh và khá; 100% các chi hội đều có nguồn quỹ, với số tiền trên 91 triệu đồng, tăng 45,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân đạt 206 nghìn đồng/ hội viên. Trong phong trào xây dựng "đô thị văn minh", nông dân tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công; hiến 1.534m2 đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp; tài sản, công trình, cây cối... để làm 15,5 km đường liên tổ dân phố, 12/12 tổ dân phố xây dựng được hội trường và cổng văn hóa; 11/12 tổ dân phố có sân bóng chuyền để luyện tập thể thao...phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; hàng năm, 100% lượt hội viên đều đăng ký đạt gia đình văn hóa và có trên 98% lượt hội viên được công nhận gia đình văn hóa. 

Hội Nông dân Thị trấn M’Đrăk ra mắt Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội cũng đã thảo luận và đề ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023; bầu BCH khóa mới gồm 15 thành viên và bầu đoàn đại biểu dự ĐHĐB Hội nông dân huyện./.

 

                                                                                                           Đức Khá – Mỹ Sự - Thúy Diệp

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678