Thứ Ba, Ngày 19 tháng 2 năm 2019

Thường trực HĐND huyện M'Drắk tổ chức họp giao ban tháng 03 năm 2018

Sáng ngày 12/03/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp giao ban tháng 03 năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; đồng chí Y Blốch Niê - UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện; các Phó Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện. Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện.

Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động tháng 02 và triển khai chương trình công tác tháng 03 năm 2018; xem xét các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; triển khai kế hoạch khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 22/12/2017 của HĐND huyện về bổ sung, điều chỉnh cắt giảm công trình đầu tư XDCB và sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình hoạt động tháng 02 và triển khai chương trình công tác tháng 03 năm 2018; ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp vào các nội dung. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện đã có kết luận : Trong tháng 3 năm 2018, Thường trực HĐND huyện sẽ triển khai thực hiện và chỉ đạo, đôn đốc các Ban HĐND huyện tổ chức kế hoạch giám sát, khảo sát theo chương trình đã đề ra; tập trung chỉ đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện nghiên cứu, rà soát các nghị quyết HĐND huyện đã ban hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên như: tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân…Phối hợp với Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện tổng hợp ý kiến của cử tri, trong đó có ý kiến cử tri của Uỷ ban MTTQVN huyện tổng hợp và ý kiến của Tổ đại biểu HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện tổ chức đoàn khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 22/12/2017 của HĐND huyện theo đúng kế hoạch.

 

                                                                                                                                    Phạm Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678