Thứ Tư, Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Thực trạng công tác thú y cấp xã trên địa bàn huyện M'Drắk

Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện M’Drăk không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Có được kết quả đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của ngành thú y huyện; trong đó, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thú y trên địa bàn 13, xã thị trấn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong thực tế công tác thú y ở cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, bấp cập như khối lượng công việc của cán bộ thú y cơ sở lớn, địa bàn rộng, trong khi cơ chế đãi ngộ chưa thỏa đáng...điều này đã làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động của mạng lưới thú y cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 16 cán bộ, cộng tác viên thú y hoạt động ở 12/13 xã, thị trấn; trong đó cán bộ thú y 13 người, cộng tác viên thú y 03 người. Về trình độ chuyên môn có 01 người trình độ đại học, 01 người có trình độ cao đẳng; 04 người có trình độ trung cấp còn lại là trình độ sơ cấp. Với trách nhiệm được giao, hầu hết các cán bộ thú y đều đảm nhận được nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phụ trách, triển khai công tác tiêm phòng, hướng dẫn người dân cách chăm sóc và phòng chống dịch; vì vậy trong thời gian qua huyện M’Drăk không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Cán bộ thú y xã Cư Króa (M’Đrăk) tiêm vắc xin cho bò

Nhưng với khối lượng công việc nhiều, trong khi đó chế độ phụ cấp còn thấp như hiện nay, chưa khuyến khích được cán bộ làm công tác thú y cơ sở. Bên cạnh đó, do điều kiện đặc thù, thường xuyên phải tiếp xúc với các mầm bệnh nguy hiểm nhưng ngoài khoản phụ cấp, đội  ngũ này không được cấp thêm kinh phí để mua sắm quần áo bảo hộ lao động, dụng cụ trang thiết bị phục vụ chuyên môn của ngành. Để tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động thú y cấp xã; cần có thêm chính sách đãi ngộ, đảm bảo quyền lợi, lợi ích và điều kiện vật chất để cán bộ thú y cấp xã hoạt động ngày càng có hiệu quả. Các ngành chức năng cần có những giải pháp cụ thể, từng bước rà soát, tháo gỡ những vướng mắc để đảm bảo cho đội ngũ thú ý cấp xã yên tâm gắn bó lâu dài với công việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện./.

 

                                                                                                                                 Thúy Diệp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678