Thứ Tư, Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Huyện M'Drắk triển khai công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, năm 2018

Ngày 20-3, Ban chỉ đạo diễn tập huyện M’Drắk đã tổ chức họp triển khai công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ (cho 5 đơn vị) năm 2018. Đến dự có đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban nội dung, Tổ đạo diễn và lãnh đạo các đơn vị thực hành diễn tập năm 2018. Đông chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung công tác diễn tập phòng thủ đảm bảo tình hình quốc phòng, an ninh, thúc đấy phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đao, Ban nội dung và Tổ đạo diễn, Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ 5 đơn vị gồm: Thị trấn M’Drắk, xã Krông Jing, xã Krông Á, xã CưSan và Công ty TNHH  MTV Lâm nghiệp M’Drắk. Cuộc họp đã tiến hành thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban nội dung,Tổ đạo diễn và các đơn vị tổ chức diễn tập phòng thủ năm 2018.          

Đồng chí Vũ Hữu Nhân- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Huyện M’Drắk nằm ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng: Phía Đông giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp huyện Ea Kar, phía Nam giáp huyện Krông Bông, phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên. Việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài; Cuộc diễn tập “PT 18” cho các đơn vị có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong việc thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới”. Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện đã có các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, thị trấn năm 2018 gồm 5 đơn vị. Ban chỉ đạo diễn tập huyện quán triệt và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm về công tác quân sự, quốc phòng của địa phương, là điều kiện để rèn luyện và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các xã, thị trấn và khả năng phối hợp, vai trò tham mưu của BCH quân sự, Công an, các phòng, ban ngành, đoàn thể xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Diễn tập khu vực phòng thủ “PT 18” của 5 đơn vị năm 2018, thực hiện gồm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 "Chuyển xá, thị trấn vào các trạng thái, tình hình quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2 " Tổ chức chuyển bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Đồng chí Hòa Quang Khiêm- Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Hòa Quang Khiêm - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh các thành viên trong Ban nội dung, Tổ đạo diễn và các đơn vị diễn tập cần nêu cao tình thấn trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện diễn tập nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, xây dựng ý định, hành động diễn tập phù hợp với từng giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện diễn tập, xử lý tốt các tình huống diễn tập. Tổ chức thành công  nhiệm vụ diễn tập năm 2018 bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí.

                                                                                        

                                                                                                                                                                      Tiến Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678