Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 19/6/2017 của UBND huyện M'Drắk về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017; Thông báo số 167/TB-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND huyện về việc thay đổi thời gian tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017. Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-UBND, ngày 14/9/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Hội đồng kiểm tra, sát hạch huyện M'Drắk ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2017. Theo đó, thời gian bắt đầu lúc 7 giờ 00 phút ngày 08/4/2018; địa điểm tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện M'Drắk (Thôn Tân lập, xã CưMta, Huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk). Nội dung Thông báo cụ thể như sau:

 

                                                                         PVT

File Thông báo đính kèm

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678