Thứ Ba, Ngày 23 tháng 10 năm 2018

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 27/03/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐND về lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện M'Drắk năm 2018. Cụ thể như sau:

* Về thành phần tham gia tiếp công dân : 

+ Đại biểu HĐND huyện không phải là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực HĐND huyện và các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện.

+ Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân các xã, thị trấn và một số thành phần có liên quan (do UBND các xã, thị trấn mời).

* Về thời gian tiếp công dân : Buổi sáng : 8 giờ 00 phút  đến 11 giờ 00 phút.

                                                   Buổi chiều : 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

+ Quý I/2018 : 

- Ngày 05/4/2018 : Các Tổ Đại biểu 1,3,5;

- Ngày 06/4/2018 : Các Tổ Đại biểu 2,4,6;

+ Quý II/2018 : 

- Ngày 17/5/2018 : Các Tổ Đại biểu 1,3,5;

- Ngày 18/5/2018 : Các Tổ Đại biểu 2,4,6;

+ Quý III/2018 : 

- Ngày 16/8/2018 : Các Tổ Đại biểu 1,3,5;

- Ngày 17/8/2018 : Các Tổ Đại biểu 2,4,6;

+ Quý IV/2018 : 

- Ngày 18/10/2018 : Các Tổ Đại biểu 1,3,5;

- Ngày 19/10/2018 : Các Tổ Đại biểu 2,4,6;

* Địa điểm tiếp công dân : Tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678