Thứ Tư, Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Bảo hiểm Xã hội huyện M’Drắk tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 03/4/2018, Bảo hiểm- Xã hội huyện M'Drắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế năm 2017 và công tác cấp thẻ BHYT năm 2018. Tham gia hội nghị đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành liên quan của huyện; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách UBND các xã, thị trấn.

         

         Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2017, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở, BHXH huyện đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Bảo hiểm Y tế (BHYT). Đến nay, toàn huyện có trên 75.900 người được cấp BHYT, đạt gần 100% dân số toàn huyện; trong đó đối tượng đóng BHYT bắt buộc 2.885 người; hưu trí, mất sức lao động 1.418 người; học sinh 837 người; đối tượng tham gia theo hộ gia đình 733 người; đối tượng là người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo... trên 70.000 người. Đặc biệt là công tác phát triển đối tượng đóng BHXH và BHYT tự nguyện đạt kết quả tốt; trong đó có 225 đối đóng BHXH tự nguyện với số tiền trên 675 triệu đồng, và 733 đối tượng đóng BHYT với số tiền trên 840 triệu đồng, tăng 3,5% so với năm 2016. Bên cạnh đó công tác giám định khám chữa bệnh và giải quyết chế độ cho người tham gia BHYT, BHXH đảm bảo và kịp thời; năm 2017 có tổng số 96.408 lượt bênh nhân đến kham và chữa bệnh, tổng số tiền chi trả trên 25,6 tỷ đồng.

         

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, toàn huyện phấn đấu 100% dân số tham gia BHYT; phối hợp rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thể BHYT cho người được thụ hưởng theo Quyết định 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ đảm bỏa đúng đủ theo quy định; thực hiện tốt việc giám định và thành toán quyền lợi cho các đối tượng khám chữa bệnh tham gia BHYT theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng (BHXH) và (BHYT) tự nguyện.   

Trao giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng (BHXH) và (BHYT) tự nguyện

Nhân dịp này 2 cá nhân được Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện năm 2017.

 

                                                                                                                          Đức Khá

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678