Thứ Ba, Ngày 18 tháng 6 năm 2019

Ban chỉ đạo diễn tập Huyện M’Drắk tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ chính trị cho 05 đơn vị

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/HU, ngày 04/1/2018 của Huyện ủy M’Drắk về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018 và Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 15/3/2018 của UBND huyện M’Drắk về diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 05 đơn vị: Thị trấn M’Drắk, xã Cư San, xã Krông Á, Krông Jing và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Drắk năm 2018.

Ngày 03/4/2018, Ban chỉ đạo diễn tập Huyện M’Drắk đã tổ chức tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ chính trị cho 05 đơn vị. Đến dự có đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập huyện M’Drắk và  các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn, Tổ bảo đảm diễn tập cấp huyện, các đồng chí trong khung diễn tập của các xã và Thị trấn.

Theo chương trình tập huấn, Ban chỉ đạo diễn tập Huyện đã hướng dẫn nội dung văn kiện của các ngành phục vụ cho diễn tập chiến đấu phòng thủ theo cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị như: phổ biến quy ước diễn tập chiến đấu phòng thủ, kế hoạch đảm bảo an toàn, kế hoạch phân công nhiệm vụ, hệ thống văn kiện, nội dung các cuộc họp diễn ra trong diễn tập chiến đấu phòng thủ, kế hoạch phòng cháy chữa cháy, xử lý tình huống bạo loạn vũ trang, khủng bố, giải thoát con tin của Trưởng công an cấp xã, hướng dẫn xây dựng kế hoạch chuyển từ trạng thái thời bình sang thời chiến... Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, mặt trận huyện phân công cán bộ phụ trách chuẩn bị nội dung hướng dẫn tập huấn diễn tập cho các ban ngành, đoàn thể xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk theo đặc thù ngành dọc của mình.

Toàn cảnh hội nghị

Sau tập huấn, các đơn vị sẽ tập trung công tác chuẩn bị, thành lập Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, Tổ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ diễn tập, khung diễn tập đơn vị, các văn kiện bảo đảm của các ngành cho kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19/6/2018 đến ngày 04/7/2018. Qua đó nhằm bồi dưỡng một số nội dung cơ bản về công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương, thống nhất các nội dung về tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ, nâng cao một bước về trình độ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ của các xã, thị trấn, góp phần củng cố xây dựng nền quân sự, quốc phòng địa phương vững mạnh.

 

                                                                                                                                     Thu Nguyệt

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678