Thứ Tư, Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ M'Drắk đã ban hành Công văn số 139-CV/TG về tuyên truyền Quyết định 286/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định 286/QĐ-TTg, ngày 09/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về "phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"; Công văn số 810-CV/TG, ngày 29/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về "tuyên truyền Quyết định 286/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk"

Để tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện; ngày 03/4/2018, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ M'Drắk đã ban hành Công văn số 139-CV/TG "về tuyên truyền Quyết định 286/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk". Nội dung văn bản cụ thể như sau:

 

                                     Tin: Phạm Văn Thiện

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678