Thứ Ba, Ngày 19 tháng 2 năm 2019

Ban Kinh tế - Xã hội ban hành Kế hoạch giám sát công tác quản lý, vận hành, khai thác, triển khai thực hiện các công trình thuỷ lợi và việc sử dụng kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình số 03/CTr-HĐND, ngày 22/02/2018 về khảo sát, giám sát năm 2018; Ngày 02/5/2018, Ban Kinh tế - Xã hội ban hành Quyết định số 03/TB-HĐND về thành lập đoàn giám sát công tác quản lý, vận hành, khai thác, triển khai thực hiện các công trình thuỷ lợi và việc sử dụng kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí trên địa bàn huyện. Ban hành Kèm theo Quyết định thành lập đoàn giám sát là kế hoạch và thông báo kế hoạch giám sát. 

Mục đích thông qua hoạt động giám sát để đánh giá tình hình quản lý, vận hành, khai thác, triển khai thực hiện các công trình thuỷ lợi và việc sử dụng kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí trên địa bàn huyện. Qua đó, thấy được những hiệu quả và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời, đưa ra những giải pháp, đề xuất, kiến nghị để các ngành, đơn vị xem xét tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Về đối tượng và hình thức giám sát: Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện giám sát trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện; Công ty TNHH MTV quản lý công trình thuỷ lợi Đắk Lắk - Chi nhánh huyện M’Drắk.

Về thời gian, địa điểm giám sát:

+ Ngày 10/5/2018: Đoàn đi giám sát thực tế một số công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện.

+ Ngày 11/5/2018: Đoàn làm việc trực tiếp với các đơn vị

- Buổi sáng : Giám sát  Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện. 

- Buổi chiều : Giám sát Công ty TNHH MTV quản lý công trình thuỷ lợi Đắk Lắk - Chi nhánh huyện M’Drắk. 

Để thực hiện hoàn thành nội dung giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chịu giám sát phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra./.

 

                                                                                                                Tin: Phạm Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678