Thứ Tư, Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện

Thực hiện Luật số 77/2015/QH13, ngày19/6/2015 của Quốc hội khóa XIII về Tổ chức chính quyền địa phương; Luật số 87/2015/QH13, ngày 20/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Căn cứ báo cáo số 02/BC-MTTQ-BTT, ngày 25/01/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Nhằm nắm bắt, theo dõi và đánh giá việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; chuẩn bị xem xét các nội dung trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện. Ngày 07/5/2018, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND về Khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện sẽ đi kiểm tra thực tế các công trình, dự án cử tri có kiến nghị, phản ánh để nắm tình hình và làm việc trực tiếp với UBND các xã liên quan. 

Hình ảnh minh hoạ

Cụ thể: Ngày 23/5/2018 Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện khảo sát ý kiến của cử tri xã CưMta về đề nghị làm đường nội đồng và cầu tràn buôn Leng để giúp cho Nhân dân đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản; khảo sát ý kiến của cử tri xã Krông Jing đề nghị xem xét việc buốn M'Găm, buôn M'Suốt có công trình nước sạch đã được đầu tư xây dựng nhưng người dân chưa được sử dụng, các cấp có liên quan có biện pháp khắc phục để bảo đảm nước sinh hoạt; ngày 24/5/2018, Đoàn khảo sát ý kiến của cử tri xã CưSan về đề nghị xem xét, quan tâm bố trí di dời các hộ dân thôn 9, 10,11 hiện đang làm ăn, sinh sống trong vùng lòng hồ đập Krông Păk Thượng. 

 

                                                                                                                            Văn Thiện

Nội dung kế hoạch có file đính kèm theo

 

 

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678