Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy định kỳ

Sáng 23/5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy định kỳ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Ku Niê -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy và đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

      

Toàn thể hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Y BLốch Niê- UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phổ biến Chương trình hành động của UBMTTQVN huyện “Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2018-2020.

Đồng chí Y B Lốch Niê- UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện thông tin tại Hội nghị

Theo đó, Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (giai đoạn 2018-2020) của UBMTTQVN huyện gồm 6 nhiệm vụ và giải pháp chính: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống mặt trận các cấp và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; MTTQVN các cấp chủ động và nâng cao chất lượng phản biện xã hội và công tác giám sát; thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp tốt với các cơ quan trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Đổi mới, nâng cao chất lượng của tổ chức bộ máy, cán bộ và phương thức hoạt động của MTTQVN các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Y Ku Niê -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung tuyên truyền trong thời gian tới

 Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các báo cáo viên và các cơ quan thông tin, tuyên truyền bám sát định hướng của huyện, tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm gồm: Tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; “Tháng nhân đạo” năm 2018 với chủ đề “Nhân đạo-từ nhận thức tới hành động”; tuyên truyền công tác triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); và Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2018; tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/HU, ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội MTTQVN cấp cơ sở tiến tới Đại hội MTTQVN huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2019-2024); Tuyên truyền các hoạt động về “Năm dân vận chính quyền” năm 2018; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v.v.         

                                                                      

                                                                                                                                                             Tiến Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678