Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

Tuyên truyền kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Nhằm tuyên truyền kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ; ngày 14/5/2018, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã ban hành Công văn số 146-CV/BTGHU về tuyên truyền kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử của huyện: Tuyên truyền những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân ưu điểm, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền quá trình chuẩn bị và tổ chức các hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Huyện uỷ; tuyên truyền cổ vũ các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân ưu điểm, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo chỉ đạo chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ của cấp mình, thời gian trong tháng 6/2018. Ngay sau khi tổ chức hội nghị kiểm điểm của cấp mình tiến hành biên soạn đề cương tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

                                                                                                                                   Văn Thiện

 

Có file văn bản đính kèm theo sau

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678