Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện M’Drắk ký kết chương trình phối hợp

Ngày 22-5, UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ký kết Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020.

Theo nội dung ký kết, UBND huyện và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã đặt ra mục tiêu năm 2018 có 100% xã và thị trấn trên địa bàn tổ chức hoạt động tuyên truyền, giám sát và kiểm tra an toàn thực phẩm; vận động 80% hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 70% cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; các xã được công nhận nông thôn mới và thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; đến năm 2020, vận động trên 90% hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký cam kết thực hiện và trên  60% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 80% số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; các xã được công nhận nông thôn mới và thị trấn được công nhận đô thị văn minh đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Hội LHPN huyện M’Drắk phát động năm thi đua "Phụ nữ đồng hành với thực phẩm an toàn" năm 2018

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND huyện và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, Thị trấn, UBMTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp như: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng và nhân rộng các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Quá đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong sản xuất thực phẩm an toàn góp phần đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng trên địa bàn huyện. Trong 2 năm 2018 và 2019, UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện M’Drắk chọn xã Krông Á và Thị trấn M’Drắk để triển khai làm điểm của huyện.

                                                                  

                                                                                                                         Tiến Ninh  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678