Thứ Tư, Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Huyện uỷ M'Drắk tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ.

Ngày 25/5/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện uỷ M'Drắk tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ. Tham dự hội nghị là cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, chủ trì hội nghị .

Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, khai mạc và quán triệt một số văn bản tại hội nghị 

Tại hội nghị các Đại biểu đã tập trung theo dõi những nội dung cơ bản của Chương trình 24-CTr/TU, ngày 06/02/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới"; 

Chương trình 25-CTr/TU, ngày 06/02/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khoá XII về "công tác dân số trong tình hình mới"; 

Chương trình 26-CTr/TU, ngày 21/02/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập"; 

Chương trình 27-CTr/TU, ngày 10/4/2018 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khoá XII về "một số vấn đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính ttrị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";

Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiêp cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; 

Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới"; 

Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu qủa học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới";

Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên"; 

Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01/03/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn"; 

Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị";

Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 19/03/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 20-CT/HU, ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về "Năm Dân vận chính quyền" năm 2018.

Đ/c Nguyễn Trường Diên - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khoá XII.

Đ/c Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ quán triệt một số nội dung

và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, khoá XII.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nêu rõ: Các văn bản được quán triệt, triển khai trong hội nghị này đều liên quan đến sự phát triển, đổi mới xã hội, đổi mới hệ thống chính trị; do đó, yêu cầu các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch hành động thực hiện; đặc biệt là công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung quan điểm của Đảng trong các Chỉ thị, Chương trình, Quy định... của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện uỷ nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn đảng bộ và nhân dân..., đưa các văn bản đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội.

 

                                                                                                                              Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678