Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

Huyện M’Đrắk nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Thời gian qua, công tác dân vận đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. 

Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo toàn diện về công tác vận động nhân dân trong tình hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tập trung ban hành các văn bản chỉ đạo công tác dân vận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới;... Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, giải quyết ngày càng tốt hơn công việc cho tổ chức, công dân; tăng cường đi cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của người dân; đẩy mạnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đặc biệt, một cách làm hay trong công tác dân vận ở huyện M’Đrắk là công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với các buôn của đồng bào dân tộc thiểu số mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Đến nay, có 117 cơ quan đơn vị kết nghĩa với 40 buôn (tăng 27 đơn vị so với năm 2014); 63 thôn, tổ dân phố kết nghĩa với 40 buôn đồng bào DTTS tại chỗ; 06 đoàn thể của xã và thị trấn kết nghĩa với 06 buôn đồng bào DTTS tại chỗ. Sau khi kết nghĩa, các đơn vị đều nắm bắt tình hình thực tế ở buôn để xây dựng chương trình, kế hoạch giúp đỡ phù hợp; đồng thời tăng cường giáo dục mục đích, ý nghĩa của việc kết nghĩa, trang bị phương pháp, kỹ năng vận động quần chúng cho cán bộ, đảng viên và nhân viên của đơn vị mình.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện M'Đrắk hướng dẫn người dân

buôn kết nghĩa M'Lốc B, xã Krông Jing thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế

Bên cạnh đó, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng và chính quyền. Các đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động; nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, nhân dân đã tự nguyện hiến 27.710 m2 đất, 8.708 ngày công và trên 1,8 tỷ đồng, làm mới 03 km đường bê tông, tu sửa 98 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 13 km kênh mương, làm mới và tu sửa 11 cầu, cống; thực hiện 03 km đường dây điện thắp sáng khu dân cư. Đến nay toàn huyện đã đạt 100/128 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận tập trung vào những nội dung chính như: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận và thực hiện tốt các chế độ chính sách, pháp luật đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận; tổ chức tốt công tác tiếp dân, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

Cụm dân vận số 1-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao tặng bò cho hộ nghèo xã Ea Trang

Phát huy những kết quả đạt được, trước những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, đòi hỏi công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện M’Đrắk cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung làm tốt công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định về công tác dân vận; nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

 

                                                                                                                                                 Thu Nguyệt

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678