Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 12 năm 2018

HĐND huyện M'Drắk thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-MTTQVN-BTT, ngày 24/7/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện và sau kỳ họp HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2018. Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo số 25/TB-HĐND về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678