Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện M’Drắk

Thực hiện Quyết định 3154/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND huyện về việc ban hành kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2018. 

Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018 của huyện do ông Phan Thanh Tương - Phó phòng Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại một số xã và ngành, đơn vị cấp huyện. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Đoàn kiểm tra thực hiện CCHC làm việc với xã Krông Á

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại bộ phận "Một cửa, một cửa liên thông"; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông…Qua kiểm tra, nhìn chung công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC đã được quan tâm triển khai thực hiện; công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, trong đó việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức.. được quan tâm.

Sau đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu cho UND huyện đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời có những chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã.

 

                                                                                                                                  Tiến Duật

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678