Thứ Ba, Ngày 20 tháng 8 năm 2019

UBND huyện M'Drắk kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Ngày 22/11/2018, Uỷ ban nhân dân huyện M'Drắk đã ban hành Quyết định số 3599/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN và các đơn vị chức năng liên quan của huyện có nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai phương án PCLB&TKCN, công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện; Thường xuyên theo dõi mọi diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng diễn biến thời tiết có ảnh hưởng đến địa bàn huyện; những ngày có thời tiết xấu ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn huyện phải tổ chức trực 24/24 giờ/ngày; kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các xã, thị trấn, các ngành thực hiện tốt các phương án PCLB&TKCN của đơn vị mình, đảm bảo an toàn cho các công trình thuỷ lợi, các vùng có khả năng ngập lụt, sạt lỡ đất nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản; được huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng cứu với lũ lụt, thiên tai trong trường hợp khẩn cấp và thực hiện tốt chế độ báo cáo về UBDN huyện để chỉ đạo kịp thời; Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ huy PCLB&TKCN huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện chỉ đạo kịp thời; Ban Chỉ huy PCLB&TKCN có con dấu, tài khoản và được cấp kinh phí để hoạt động; Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy làm chủ tài khoản; Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí cho Ban Chỉ huy PCLB&TKCN hoạt động.

                                                                                                                                                     Văn Thiện

Nội dung cụ thể Quyết định số 3599/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân huyện M'Drắk 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678