Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 7 năm 2019

Huyện ủy M'Đắk tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII

Sáng ngày 19/12, Huyện ủy M'Đrắk đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng, cho trên 200 cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Vũ Hữu Nhân- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

  Đồng chí Vũ Hữu Nhân- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy M’Đrắk quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Hữu Nhân- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Y Ku Niê - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy M’Đrắk truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Quy định số 08/QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dư toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

          Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 8 khóa XII

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Nhân- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, ngày sau Hội nghị này khẩn trương tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của hội nghị vào cuộc sống./.

 

                                                                                                                                      Tiến Ninh – Mỹ Sự

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678