Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 7 năm 2019

Huyện M'Drắk thu ngân sách vượt kế hoạch giao

Năm 2018, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tình hình mưa bão xảy ra cuối năm 2018; nhưng UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên công tác thu ngân sách đạt kết quả rất đáng khích lệ. Hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt kế hoạch HĐND huyện giao. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 81.725/KH 58.725 triệu đồng, đạt 139%KH huyện, bằng 196%KH tỉnh, tăng 48% so với cùng kỳ; trong đó: Thu thuế và phí 55.000/KH 40.000 triệu đồng, đạt 137%KH huyện, bằng 165%KH tỉnh, tăng 45% so với cùng kỳ; thu biện pháp tài chính 26.725/KH 18.725 triệu đồng, đạt 142%KH huyện, bằng 325%KH tỉnh, tăng 58,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 6 khoản thu không đạt dự toán HĐND huyện giao (thuế tiêu thụ đặc biệt từ xí nghiệp quốc doanh và địa phương không thực hiện được; thuế tiêu thụ đặc biệt ngoài quốc doanh đạt 72,73%KH; thuế tài nguyên đạt 93,08%KH; phí, lệ phí và lệ phí môn bài đạt 90,71%KH; thu tại xã đạt 72%KH; phạt giao thông đạt 80%KH).

UBND huyện tổ chức hội nghị chỉ đạo công tác thu ngân sách

Trong năm 2019, kế hoạch thu ngân sách huyện là 74.770 triệu đồng. Trong đó: Thu thuế và phí 58.000 triệu đồng; Thu biện pháp tài chính 16.770 triệu đồng. Để tập trung thu đảm bảo kế hoạch đề ra, UBND huyện đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ để chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thu ngân sách ngay từ những ngày tháng đầu năm 2019.

 

                                                                                                   Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678