Thứ Ba, Ngày 18 tháng 6 năm 2019

Huyện M’Drắk quán triệt phổ biến các Luật mới ban hành được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Sáng ngày 08/01/2019, huyện M’Drắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các luật mới ban hành được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5. 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy; phòng ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể - xã hội; các báo cáo viên pháp luật cấp huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua 7 Luật gồm: Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Đây là những văn bản luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh mạng, tố cáo, cạnh tranh, thể dục, thể thao, đo đạc, bản đồ và các lĩnh vực có liên quan đến quy hoạch. Các đại biểu tham gia hội nghị đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật. Qua đó, đã giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện nắm rõ những vấn đề cơ bản của các luật mới ban hành để tổ chức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần đưa các luật sớm đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

 

                                                                                                          Thu Nguyệt – Thúy Diệp

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678