Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 8 năm 2019

Huyện M’Drắk họp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện M’Drắk lần thứ III, năm 2019

Thực hiện, Quyết định số 322 và Quyết định số 327, ngày 20/02/2019 của UBND huyện M’Drắk về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện M’Drắk lần thứ III, năm 2019.

Sáng ngày 01/3 UBND huyện đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện M’Drắk lần thứ III, năm 2019. Đồng chí Hòa Quang Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Hòa Quang Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã được thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện M’Đrắk lần thứ III, năm 2019. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện M’Drắk lần thứ III năm 2019, nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoài xâm, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình cách mạng; ghi nhận và biểu dương, khen thưởng những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đấu tranh và xây dựng bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu đạt được qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện M’Đrắk lần thứ II (2014-2019); tiếp tục củng cố và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện. Đại hội dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2019, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu đại diên cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các đại biểu ưu tú đại diện cho các dân tộc thiểu số huyện M’Drăk.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hòa Quang Khiêm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số huyện M’Drắk lần thứ III là sự kiện chính trị quan trọng. Vì vậy, trên cơ sở  nhiệm vụ được giao và chuyên môn của các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị thật chu đáo các nội dung để  Đại hội thành công tốt đẹp

 

                                                                                                                                            Tiến Ninh

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678