Thứ Hai, Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Huyện uỷ M'Drắk tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ và Huyện uỷ.

Ngày 08 tháng 05 năm 2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện uỷ M'Drắk tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và của Tỉnh uỷ cho các cán bộ chủ chốt của huyện.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá X; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ, các Ban HĐND huyện, các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đ/c Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư TT. Huyện uỷ phát biểu khai mạc và quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản

Tại hội nghị, đại biểu tham dự được quán triệt, triển khai các nội dung các văn băn: Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban chấp hành Trung ương về việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 36 CT/TU, ngày 15/3/2019 của BTV tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương  về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

          

Đ/c Vũ Hồng Thao - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ quán triệt một số nội dung văn bản tại hội nghị

Phát biểu bê mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn; tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.

                                                                                                                               Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678