Thứ Hai, Ngày 21 tháng 5 năm 2018

Huyện M'Drắk tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước trong năm 2016. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện M'Drắk đã và đang tập trung triển khai các hoạt động chuẩn bị cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ. Trong đó nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 04/02/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy ban bầu cử huyện M'Drắk đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-UBBC, ngày 15/3/2016 về đảm bảo an ninh, quốc phòng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện. Theo đó, Uỷ ban bầu cử huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa nguy cơ "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"; chủ động phòng chống nội gián, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, quản lý hoạt động báo chí, thông tin- truyền thông tại địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trong những năm qua; ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động và hoạt động của các loại tội phạm, từ đó tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại từng địa bàn. Gắn việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở, nhất là các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện M'Drắk tăng cường công tác tuyên truyền Luật bầu cử đến người dân trên địa bàn huyện

Huyện M'Drắk đã chỉ đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch số 386/KH-CAH về "Đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện"; chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự huyện, các ngành chức năng tăng cường công tác nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây rối, hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự. Đồng thời, tiến hành rà soát 114 điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên để từ đó xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Từ đầu năm 2015 đến nay, Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát được 83 ca với 332 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; qua đó, đã phát hiện 51 trường hợp lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; 02 vụ vận chuyển xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; 01 vụ vận chuyển gỗ trái phép với số lượng là 3,5 m3 gỗ..., góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đến nay, 13/13 xã, thị trấn của huyện M'Drắk đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm đúng quy trình, thời gian đã quy định. Trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, huyện M’Drắk có 75 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 710 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; đã thành lập 13 đơn vị bầu cử cấp huyện, 114 đơn vị bầu cử cấp xã với 114 khu vực bỏ phiếu. Với sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau bầu cử. Tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trên địa bàn huyện vào ngày 22/5/2016 sẽ thành công tốt đẹp, thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân./

                                                                                                                                                                           Mỹ Sự

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678