Thứ Tư, Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Huyện M’Drắk sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong những ngày qua, Đảng bộ huyện M’Drắk đã tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ huyện M’Drắk hiện có trên 3.500 đảng viên sinh hoạt ở 40 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó: có 21 Đảng bộ và 19 Chi bộ trực thuộc. Ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị và Kế hoạch cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở; thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở; thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền  bảo vệ và phục vụ đại hội; phân công các tổ chỉ đạo và hướng dẫn các TCCSĐ trực thuộc xây dựng các kế hoạch, văn kiện, chuẩn bị các nội dung và tổ chức Đại hội theo đúng nội dung và thời gian quy đinh.

Huyện ủy M’Drắk được trang hoàng lộng lẫy cờ, bằng rôn, khẩu hiệu chào mừng

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tính đến hết tháng 7/2020, 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy M’Drắk đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở, các đại hội đều diễn ra một cách an toàn và thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy và Điều lệ Đảng quy định. 

Đại hội đảng bộ xã CưMta nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện M’Drắk đến nay cơ bản đã hoàn tất các nội dung: Công tác nhân sự, văn kiện, tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần và bảo vệ Đại hội. Điểm mới trong báo cáo chính trị trung tâm lần này ngoài 2 phần chính là: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện M’Drắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, có thêm khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử và quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện khóa mới. Công tác được chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ. Nhân sự dự kiến bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Tất cả đều thực hiện quy trình 5 bước, tỷ lệ phiếu đồng ý giới thiệu bình quân đạt trên 90 % và đều đảm bảo sức khỏe. Nơi tổ chức Đại hội và nơi sinh hoạt của các đại biểu về dự Đại hội sẽ được phun hóa chất khử khuẩn, các đại biểu về dự Đại hội phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành Y tế”.

Cùng với  đó, trong những ngày qua các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều hoạt đông sôi nổi, rộng khắp để chào mừng Đại hội, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dang như tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin Điện tử huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền cổ động trực quan trên tuyến đường trung tâm thị trấn và các xã trên địa bàn huyện tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn huyện.

Thị trấn M’Drắk được trang hoàng cơ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua đời sống của nhân dân trong huyện đã có nhiều đổi thay, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong huyện được nâng lên, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến mới.

Hội trường huyện M’Drắk, nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện M’Drắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến có 300 đại biểu dự (trong đó 250 đại biểu chính thức và 50 đại biểu khách mời); Đại hội diễn ra trong 2 ngày từ 24 đến 25 tháng 8, tại Hội trường huyện M’Drắk. Đại hội sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19: phun hóa chất khử khuẩn Hội trường, các phòng họp và sinh hoạt của các đại biểu; trong Đại hội các đại biểu thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt...Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện M’Đrắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn tất và sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                     

                                                                                                                                   Tiến Ninh

 

 

 

                                                                   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678