Thứ Ba, Ngày 27 tháng 10 năm 2020

Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy M’Drắk

Sáng 29/9/2020, Huyện ủy M’Drắk đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy đợt 2 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị đã được nghe quán triệt các văn bản: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận khéo” năm 2020; Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng trong tình hình mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư; Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh việc quán triệt, triển khai nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Huyện ủy để tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm trong tổ chức thực hiện của các cấp ủy, các ngành, đơn vị, địa phương. Đồng chí đề nghị các các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng ngay sau hội nghị này tổ chức quán triệt các nội dung trên cho các đảng viên có hiệu quả; đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình để triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, Huyện uỷ để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bạch hầu./.

 

                                                                                                                Văn Thiện, Đức Trung

 

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678