Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

HĐND huyện M'Drắk giám sát thực hiện chính sách tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số tại xã EaLai

Ngày 12/4/2017, HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số tại xã EaLai. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Thuyến, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện; Phó các Ban HĐND huyện; đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQVN và các Hội, Đoàn thể xã EaLai.

Các đại biểu dự buổi giám sát

Trong những năm qua, xã EaLai cơ bản làm tốt công tác chính sách tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn; Kết quả trong năm 2016 tổng doanh số cho vay trên địa bàn xã đạt trên 6,046 tỷ đồng cho 234 lượt hộ vay; trong đó: Cho vay theo Uỷ thác Hội nông dân 4,759 tỷ đồng với 182 lượt hộ vay; Đoàn Thanh niên 1,286 tỷ đồng với 52 lượt hộ vay. Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống. Qua làm việc và đi kiểm tra thực tế một số hộ nghèo được vay vốn có thể khẳng định, việc thực hiện chính sách về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã cơ bản đã đảm bảo thực hiện theo đúng đối tượng thụ hưởng, các hộ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

 

Các đại biểu của xã tham dự phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đồng thời đề xuất một số nội dung như: vấn đề chuyển giao KHKT, lồng ghép các chương trình dự án để nguồn vốn vay đạt hiệu quả; vấn đề xử lý nợ xấu, quá hạn; các đại biểu đề nghị Nhà nước tạo điều kiện nâng mức cho vay trên hộ, đặc biệt là mở rộng nguồn vốn vay giải quyết việc làm; sản xuất kinh doanh… tiếp tục ủy thác cho vay thông qua các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi trong vấn đề quản lý nguồn vốn...

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn biểu dương, ghi nhận những kết quả trong việc hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chính sách khác trên địa bàn xã EaLai; đồng thời, đánh giá cao sự chủ động tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể có liên quan trong việc triển khai, thực hiện chính sách này, đã góp phần từng bước nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Ngọc Bình, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới, bên cạnh việc tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, thì xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ về việc chuyển giao KHKT để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn vay thông qua các mô hình tự tạo việc làm, mô hình phát triển kinh tế mới. Đảng uỷ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND, UBMTTQ, Hội đoàn thể của xã và các thôn, buôn trong việc thực hiện tín dụng trên địa bàn, đặc biệt việc quản lý nguồn vốn. UBND xã chỉ đạo, đôn đốc và tăng cường công tác thanh kiểm tra các Tổ kiết kiệm và vay vốn; thực hiện đảm bảo thủ tục quy trình cho vay theo đúng quy định, đặc biệt việc bình xét và phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ vay vốn. Đồng chí trưởng đoàn cũng đã tiếp thu, ghi nhận toàn bộ các ý kiến đề xuất của các đại biểu tại buổi giám sát, tổng hợp để có kiến nghị, đề xuất các cơ quan, đơn vị liên quan.

                                                                                            Tin: Phạm Văn Thiện

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678