Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 35-Kh/HU, ngày 16/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy M'Drắk; Sáng 19/5, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Điền - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các Ban của Huyện ủy, HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn.

.

Đ/c Lê Đình Điền - Phó Bí thư Huyện ủy quán triệt, phổ biến các nội dung tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Đình Điền - Phó Bí thư Huyện ủy và đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy  quán triệt, phổ biến các nội dung: Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Nhà nước…

Đ/c Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt tại Hội nghị.

Thông qua việc học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề nhằm để tạo sự chuyển biến hơn về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ; tạo sự đoàn kết hơn trong toàn Đảng bộ huyện, nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; qua đó góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

                                                                                                          Tin: Phạm văn Thiện

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678