Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Huyện M’Drắk tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Sáng ngày 8/6/2017, huyện M’Drắk đã tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Cuộc tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản năm 2016 thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ quyết định, được tiến hành với chu kỳ 5 năm 1 lần, góp phần mô tả bức tranh chung về nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, là yếu tố đặc biệt quan trọng để hoạch định các chính sách một cách khả thi, hiệu quả và điều hành phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại.

Hội nghị tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Nội dung điều tra tập trung tổng điều tra hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; các vấn đề về văn hóa, xã hội, môi trường; kết quả xây dựng nông thôn mới; kết quả phát triển trang trại tại 13 xã và thị trấn, 184 địa bàn (trong đó 05 địa bàn thành thị, 179 địa bàn nông thôn), 15.992 hộ (trong đó 583 hộ khu vực thành thị, 15.409 hộ khu vực nông thôn) và 28 trang trại. Kết quả cuộc tổng điều tra cho thấy những xu hướng tiến bộ đáng ghi nhận của hộ nông thôn là cơ cấu ngành nghề của hộ và lao động có sự thay đổi theo xu hướng tiến bộ. Theo đó, so với năm 2011, toàn huyện tăng 1.762 hộ (tăng 11%), trong đó: cơ cấu nhóm hộ nông, lâm, thủy sản 13.723 hộ, chiếm 86,2%; nhóm công nghiệp, xây dựng 336 hộ, chiếm 2,1%; thương mại, vận tải 729 hộ, chiếm 4,6%; dịch vụ 864 hộ, chiếm 5,4%; khác 266 hộ, chiếm gần 1,7%; tăng 24 trang trại so với năm 2011, trong đó có 10 trang trại trồng trọt, 07 trang trại chăn nuôi, 08 trang trại lâm nghiệp và 03 trang trại tổng hợp.

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong quá trình thực hiện tổng điều tra và kết quả đã đạt được, Cục thống kê tỉnh đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 18 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016.

                              

                                                                                                                                                Thu Nguyệt

 

 

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678