Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện M'Drắk tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khoá XI, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sáng 04/8/2017, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện M'Drắk tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khoá XI (nhiệm kỳ 2014-2019), nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Về dự có đồng chí  Nguyễn Thị Thuyến - Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBMTTQVN 13 xã và thị trấn; đồng chí Y Blốc Niê - Chủ tịch MTTQVN huyện, chủ trì hội nghị.

Đ/c Y Blốch Niê - Chủ tịch UBMTTQVN huyện khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện M'Drắk và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Hoạt động chăm lo đời sống nhân dân nhất là người nghèo, gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam, các gia đình khó khăn được triển khai thường xuyên, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Song song với đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân được phát huy. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp Mặt trận ở huyện đã phối hợp tổ chức được 103 buổi tuyên truyền các Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khoá XII của Đảng và các Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, HĐND các cấp, về thực hiện nhiệm vụ năm 2017, có 8.120 lượt người tham gia; vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp được 500 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, 98 triệu đồng "Quỹ vì người nghèo"; hỗ trợ xây mới 5 nhà; sửa chữa 05 nhà ở và tổ chức bàn giao 11 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách Mẹ Việt Nam Anh Hùng, với tổng trị giá 630 triệu đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động nhân dân đóng góp trên 1,3 tỷ đồng; 5.789 ngày công, hiến 5.300m2 đất để tu sửa 98 km đường nông thôn, 13 km kênh mương nội đồng, 3km đường dây điện thắp sáng khu dân cư... Nhờ vậy, đến nay toàn huyện đã đạt được 95/228 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 41,67%, (bình quân đạt 7,92 tiêu chí/xã). Tại hội nghị cũng đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND Huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

                                                                                                                                                               Tin: Mỹ Sự

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678