Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Huyện M’Drắk những thách thức mới trong thực hiện tiêu chí 11- Hộ nghèo

Huyện M’Drắk xây dựng kế hoạch đến cuối năm 2017 phấn đấu có thêm 04 xã đạt tiêu chí 11- Hộ nghèo là Ea MĐoal, EaH’Mlây, Cư Prao và Krông Jing. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương đang đối mặt với rất nhiều thách thức để thực hiện tiêu chí này.

Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, thì ngoài tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người hàng tháng là 700 nghìn đồng trở xuống ở khu vực nông thôn (tăng lên so với trước đây là 400 nghìn đồng), chuẩn nghèo còn được đo lường ở mức độ thiếu hụt 5 dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, điều kiện sống và tiếp cận thông tin. Điều này cũng kéo theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 của huyện là 8.129 hộ, 35.399 khẩu, chiếm 46,3% dân số. Trong khi đó, theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì để được công nhận xã đạt tiêu chí số 11 trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở khu vực Tây Nguyên phải đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 là 7% trở xuống. Đây đang là áp lực lớn đối với các xã phấn đấu về đích tiêu chí này, bởi tại thời điểm rà soát hộ nghèo đa chiều đầu năm 2017 (theo chuẩn nghèo đa chiều mới), ở các địa phương này, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn rất cao, từ 41,3-54,9%.

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Cư Mta trồng cỏ nuôi bò bán công nghiệp

Tại xã Ea H’Mlây, theo kế hoạch đây là 1 trong 4 địa phương phấn đấu đạt tiêu chí hộ nghèo. Tuy nhiên, trên thực tế điều tra rà soát hộ nghèo chuẩn đa chiều thì toàn xã có 346 hộ nghèo, chiếm 41%, cao gấp 6 lần so với quy định đạt chuẩn NTM. Không chỉ ở các xã đang phấn đấu mà ngay cả các xã trước đây đã đạt tiêu chí số 11 - Hộ nghèo cũng khó bền vững. Cuối năm 2016, toàn huyện có 03/12 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo là xã Ea Riêng, Ea Pil, Ea Lai nhưng đến 6 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương này tăng lên 34,8-38,7%, nghĩa là toàn huyện không có địa phương nào đạt được tiêu chí 11. Ngay tại xã điểm Ea Riêng đang phấn đấu cán đích NTM cũng không giữ được tiêu chí này. Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Bộ tiêu chí mới về xây dựng NTM, các tiêu chí đều được nâng lên về các chỉ tiêu đánh giá. Đây là những thách thức không nhỏ đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn. Vì vậy, để có kế hoạch và lộ trình, giải pháp phù hợp trong xây dựng NTM, huyện M’Drắk đã thành lập BCĐ có sự tham gia của các phòng, ban chức năng làm việc với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xã rà soát, thống kê lại tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện các giải pháp giảm nghèo, tạo điều kiện về giống vốn, khoa học kỷ thuật, hỗ trợ nhà ở để người dân vươn lên thoát nghèo.

Áp dụng cơ giới hóa là điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho nông dân

Để thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng NTM, cùng với việc điều chỉnh chính sách cho phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều mới áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, tập trung chỉ đạo công tác chống hạn, giảm nhẹ thiên tai, tăng cường công tác chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất mùa vụ; triển khai có hiệu quả dự án xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và các mô hình hỗ trợ sản xuất; xây dựng, cải tạo các công trình hạ tầng thiết yếu góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ nghèo thay đổi tư tưởng không trông chờ, ỷ lại, tự giác nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

                                                                                                                                          Tin: Thu Nguyệt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678