Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 28/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện M'Drắk có Thông báo số 174/TB-UBND về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Căn cứ Điều 115 - Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012 quy định về chế độ nghỉ Lễ, Tết hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. UBND huyện thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện; UBND các xã, thị trấn về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Cụ thể như sau:

Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục, từ Thứ 7 ngày 02/9 đến hết Thứ 2 ngày 04/9/2017 (trong đó, ngày 04/9 nghỉ bù ngày 02/9). Trong ngày Lễ Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phân công cán bộ trực lãnh đạo, bảo vệ cơ quan, công sở để chủ động giải quyết các công việc đột xuất xảy ra, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tài sản của cơ quan, đơn vị; treo cờ Tổ quốc tại cơ quan, công sở và thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình (từ ngày 01-05/9/2017). Trường hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương ra khỏi địa bàn huyện phải có báo cáo xin phép. Các đơn vị phân công lịch trực cơ quan nghỉ Lễ 02/9 gửi về UBND huyện (thông qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) chậm nhất trước ngày 01/9/2017.

                                                                                                                                                     Tin: PVT

File Thông báo số 174/TB-UBND về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 kèm theo

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678