Thứ Hai, Ngày 18 tháng 6 năm 2018

Đảng bộ huyện M'Drắk tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Sáng ngày 07/9/2017, Huyện ủy M’Drắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Đinh Khắc Tuấn - TUV - Bí thư Huyện ủy đã chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu chuyên trách, giúp việc Tỉnh ủy Đắk Lắk, Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện (khóa X), Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy…

         

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy tham dự Hội nghị tổng kết

Trong hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, Đảng bộ huyện M’Đrắk đã bám sát các nhiệm vụ, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương  và của Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ; có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, cách làm; công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ gắn với công tác chính trị tư tưởng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cấp ủy đảng các cấp và những người đứng đầu đơn vị, chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định công tác cán bộ; kết hợp công tác quản lý cán bộ với nhận xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và sử dụng cán bộ đảm bảo chính sách cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức, vừa đảm bảo sự ổn định coi trọng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số có tâm, có tầm. Nếu như năm 2010 Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc huyện ủy gồm 19 đảng bộ và 29 chi bộ; 239 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 1.988 đảng viên, trong đó 1.796 đảng viên chính thức. Đến nay toàn đảng bộ có 39 (TCCS) Đảng gồm 21 đảng bộ và 18 chi bộ; 303 chi  bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 2.936 đảng viên, trong đó 2.737 đảng viên chính thức, tăng gần 739 đảng viên. Nếu như năm 2010 số cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện có 204 người, trong đó trình độ chuyên môn: đại học 54 người, cao đẳng 01 người, trung cấp 60 người, chưa qua đào tạo 115 người; trình độ lý luận, chính trị: Cáo cấp và cử nhân 34 người, trung cấp lý luận chính trị 93 người. Chuyên viên chính và tương đương 10 người; chuyên viên và tương đương 55 người. Đến nay số cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện là 212 người, trong đó trình độ chuyên môn: tiến sĩ 01 người, thạc sĩ 01 người, đại học 99 người, cao đẳng 02 người, trung cấp 85 người, chưa qua đào tạo 26 người; trình độ lý luận, chính trị: Cao cấp và cử nhân 51 người, trung cấp lý luận chính trị 116 người. Chuyên viên cao cấp 01 người, chuyên viên chính và tương đương 11 người; chuyên viên và tương đương 92 người.

         Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó công tác quy hoạch cán bộ và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm thực hiện tốt; cơ cấu 3 độ tuổi và tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số bố trí sử dụng cán bộ hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ từ huyện xuống cơ sở. Hàng năm, công tác kiểm tra giám sát được Đảng bộ huyện M’Drắk thực hiện tốt, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế của TW. Từ năm 2010 đến nay Đảng bộ huyện M’Đrắk đã cử 48 đồng chí đi học đại học, 72 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh. Phối hợp mở 3 lớp trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính cho 210 cán bộ huyện và cơ sở; cử 33 đồng chí học cao cấp lý luận, 11 đồng chí học lớp quán lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính, 12 đồng chí học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyện viên và 02 đồng chí học lớp quản lý chương trình chuyên viên cao cấp…Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của từ huyện xuống cơ sở ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, được đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng nhu cầu công tác, nhất là trong thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế.

    Đồng chí Lê Đăng Hảo- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tặng giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

                                                                                                                                                                           Tiến Ninh

      

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678