Thứ Ba, Ngày 25 tháng 9 năm 2018

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng; công tác giao đất, giao rừng và cho thuê đất lâm nghiệp tại xã EaMlây

Ngày 16/10/2017, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội do đồng chí Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tại xã EaMlây về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng; công tác giao đất, giao rừng và cho thuê đất lâm nghiệp. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí thành viên Ban KT-XH; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Hạt kiểm lâm, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban QLRPH Núi Vọng Phu (661). Dự làm việc với đoàn có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, Kiểm lâm địa bàn và các cơ quan chuyên môn của xã EaMlây.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tại xã EaMlây
 
Qua đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND xã EaMlây, đoàn giám sát Ban KT-XH nhận thấy công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng; công tác giao đất, giao rừng và cho thuê đất lâm nghiệp tại xã EaMlây cơ bản đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chính quyền đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng. Hiện nay, diện tích đất rừng trên địa bàn xã 2.578,31 ha (Ban QLRPH Núi Vọng Phu quản lý 2.001,51 ha); trong đó, đất rừng sản xuất 1.828,78 ha (Ban QLRPH Núi Vọng Phu quản lý 1.194,74 ha), đất rừng phòng hộ 749,53 ha do Ban QLRPH Núi Vọng Phu quản lý. Đã thực hiện trồng rừng được 40 ha. Xã đã tổ chức nghiệm thu theo đúng quy trình kỹ thuật và bàn giao cho các hộ nhận khoán thường xuyên chăm sóc, quản lý bảo vệ diện tích rừng đã trồng. Bên cạnh đó, xã còn phối hợp với Ban QLRPH Núi Vọng Phu làm tốt công tác chi trả 392,992 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho 73 hộ nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng với 1.966,4 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, xã đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Ban QLRPH Núi Vọng Phu và Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn các thôn xây dựng quy ước bảo vệ phát triển rừng. Tuyên truyền, tập huấn cho nhân dân nắm được các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời tăng cường tuần tra phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng.

Rừng trồng tại xã EaMlây phát triển tốt

Tuy nhiên, việc thực hiện chăm sóc, phối hợp quản lý và bảo vệ rừng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, do đó tình trạng khai thác gỗ, lấn chiếm làm nương rẫy vẫn còn xảy ra. Từ đầu năm 2016 đến tháng 9/2017 trên địa bàn xã xảy ra 08 vụ vi phạm lâm luật; trong đó, cất giữ lâm sản trái phép 05 vụ, vận chuyển lâm sản 01 vụ và phá rừng làm nương rẫy 01 vụ, khai thác vận chuyển gỗ trái phép 01 vụ. Ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của một số hộ nhận khoán chưa cao nên vẫn còn tình trạng diện tích rừng được giao khoán bảo vệ chưa được quản lý tốt. Cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ rừng ở các ban quản lý còn thiếu, chưa đáp ứng được cho công tác quản lý bảo vệ rừng...

Một số diện tích rừng tự nhiên bị người dân lấn chiếm trồng mỳ tại tiểu khu 718

Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả mà xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới xã cần phối hợp chặt chẽ với Ban QLRPH Núi Vọng Phu và Kiểm lâm địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về khoanh nuôi bảo vệ rừng, đặc biệt là chuyển đổi nhận thức về trồng rừng sản xuất; tổ chức phát tuyến, băng cản lửa, diễn tập phòng chống cháy rừng và rà soát bổ sung quy ước thôn về quản lý, bảo vệ rừng; làm tốt công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng...Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện cũng đã đi kiểm tra tình hình hoạt động trái phép của các lò than trên địa bàn xã EaMlây. Trên địa bàn xã có tổng 18 lò than, đến nay có 14 lò đã  ngừng hoạt động, còn 04 lò đang hoạt động. Đoàn đã đề nghị UBND xã tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của huyện đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đúng quy định 04 lò than này.

Đoàn giám sát đi nắm bắt các lò than trên địa bàn xã

 

                                                                                                             Phạm Văn Thiện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678