Thứ Ba, Ngày 18 tháng 12 năm 2018

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 16 tháng 10 năm 2017,  UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2870/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, công bố mới 17 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương và bãi bỏ 05 lĩnh vực Thương mại được công bố tại Quyết định số 1820B/QĐ-UBND, ngày 16/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

                                                                                                                                                PVT, Đức Trung

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678