Thứ Tư, Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Huyện M'Drắk mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2017.

Sáng ngày 30/10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện M'Drắk đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa III năm 2017. Tham gia khóa học có 100 học viên là những quần chúng ưu tú của 20 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa III năm 2017

Trong thời gian từ ngày 30/10-03/11/2017 các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập, thảo luận 5 bài trong cuốn “Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành năm 2012, gồm: Khái quát Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Các đại biểu và quần chúng tham gia khai mạc lớp học

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được viết bài thu hoạch và được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng.

 

                                                                                                                                            Mỹ Sự

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678