Thứ Hai, Ngày 27 tháng 5 năm 2019

Huyện M’Drăk đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài.

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện M’Drăk được các cấp Hội Khuyến học quan tâm thực hiện tốt. Qua đó đã thu hút và huy động được các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Các đ/c lãnh đạo huyện tặng quà cho trẻ em nghèo nhân dịp tết trung thu 2017

Thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị “về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, huyện M’Drăk đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền để từ đó mỗi người dân từng bước nâng cao ý thức trong học tập tiến tới xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn huyện có 13.442 hội viên khuyến học sinh hoạt ở 17 chi hội, ban khuyến học cơ sở; 10.148 gia đình học tập, chiếm 61,3% số gia đình; 20 dòng họ đăng ký xây dựng cộng đồng học tập; 25 hội đồng hương học tập; 4/4 tổ chức tôn giáo; 52 đơn vị trường học; 174 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký khuyến học. Đến nay, quỹ khuyến học cấp huyện xây dựng được trên 231 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, hội khuyến học các cấp, các dòng họ, cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ 200 suất học bổng cho những học sinh nghèo hiếu học. Kết quả đó, phản ảnh sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nhiệt tình của đội ngũ làm công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện. 

Huyện M’Drăk phối hợp với báo công an nhân dân tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Để công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện tiếp tục có sức lan tỏa và trở thành phong trào rộng khắp, có chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực  cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, có như vậy mục tiêu đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập tại huyện M’Drăk sẽ đạt hiệu quả cao hơn./.

 

                                                                                                          Thúy Diệp

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678