Thứ Tư, Ngày 19 tháng 12 năm 2018

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU, ngày 19/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ "về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 6, khoá XII của Đảng". Từ ngày 28 đến 29 tháng 12 năm 2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ M'Drắk tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thành phần tham dự Hội nghị các cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở tham gia học tập.

   Đồng chí Lê Đình Điền – Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc và báo cáo 

Nghị quyết 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tại hội nghị (hình ảnh minh hoạ).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Đình Điền – Phó Bí thư Huyện ủy báo cáo Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện (hình ảnh minh hoạ)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ báo cáo Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và phát biểu bế mạc hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã phát biểu bế mạc hội nghị và đề nghị các Chi, Đảng bộ cơ sở triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Theo đó, các Chi, Đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở ./.

  

                                                                                                                           Tin: Phạm Văn Thiện

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678