Thứ Tư, Ngày 19 tháng 12 năm 2018

UBND huyện M'Drắk đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Sáng ngày 02/1/2018, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Vũ Hữu Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thị Thuyến - UVBCH, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chu Thị Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Huyện uỷ, Ban HĐND huyện và các đồng chí lãnh đạo, kế toán các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Năm 2017, kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng ổn định, công tác lao động việc làm, giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân cơ bản ổn đinh, an ninh quốc phòng được giữ vững. 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, UBND huyện báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2018; trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và dự toán ngân sách UBND tỉnh giao, căn cứ vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Nghị quyết HĐND huyện khóa XI, kỳ họp thứ 8, UBND huyện đã phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán nhà nước cho từng cơ quan đơn vị và xã, thị trấn, đơn vị trường học. 

Đ/c Chu Thị Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị

Đ/c Y Lốp Niê - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, thừa uỷ quyền UBND huyện báo cáo tóm tắt đánh giá

tình hình KT-XH, QP-AN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2018

Đ/c Trương Công Sơn - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thừa uỷ quyền UBND huyện thông qua

quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2018 và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Cũng tại hội nghị đồng chí Vũ Hữu Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo hội nghị; đồng chí chỉ đạo ngay sau hội nghị, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các đơn vị, các xã thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội theo kế hoạch được giao.

 

                                                                                                                                    Tin: Phạm Văn Thiện

                                                                                                                                     Ảnh : Đức Trung

 

Tin đã đưa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678