Thứ Tư, Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ nông dân

Trong những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn vay ưu đãi là một trong những nguồn lực đáng kể hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Hàng ngàn hộ nông dân được vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển, giúp nông dân thoát nghèo bền vững.

Hội Nông dân huyện M’Đrắk hiện có 10.911 hội viên, sinh hoạt ở 13 cơ sở hội, 173 chi hội. Những năm qua, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, Hội Nông dân huyện đã tranh thủ khai thác, huy động vốn vay; phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương khảo sát địa bàn cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh, cách quản lý, sử dụng vốn vay; tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm, tham quan những mô hình kinh tế hiệu quả để bà con nông dân, hội viên học hỏi, phát triển kinh tế.

    

Đoàn công tác của Huyện uỷ khảo sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ nông dân tại xã EaLai

Như gia đình chị Hoàng Thị Thương ở Thôn 1, xã Ea Lai có 0,5 ha đất sản xuất nhưng do không có nguồn vốn đầu tư nên năng suất cây trồng đạt thấp, chủ yếu là lấy công làm lãi. Năm 2015, chị Thương được Hội Nông dân hỗ trợ bằng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện 30 triệu đồng để đầu tư cây giống, xây trụ và phân bón trồng cây hồ tiêu. Nhờ vậy, đến nay mô hình đã đem lại hiệu quả với 900 gốc tiêu từ năm thứ nhất đến năm thứ 3, trong đó có 500 gốc tiêu kinh doanh, mang thu nhập trên 100 triệu đồng, giúp gia đình cải thiện cuộc sống. Hay, gia đình anh Trần Đình Dũng ở thôn 10, xã Ea Lai, huyện M’Đrắk từng là hộ nghèo của thôn trong nhiều năm, năm 2011, anh Dũng được tổ chức Hội nông dân đứng ra tín chấp cho vay 25 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất. Bằng mô hình vườn, ao, chuồng với phương châm lấy ngắn nuôi dài, sau hơn 5 năm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, đến nay, gia đình anh đã thoát nghèo và xây dựng thành công mô hình kinh tế VAC, gồm 1.000 m2 đất ruộng, 500m2 ao cá, vườn tiêu cho thu hoạch trên 1 tấn (tiêu khô), chăn nuôi heo, gà… với tổng thu nhập khoảng 300 triệu đồng.

Vườn tiêu được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân của gia đình chị Hoàng Thị Thương ở Thôn 1, xã Ea Lai 

Để đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, những năm qua, Hội Nông dân huyện đã tranh thủ khai thác, huy động các nguồn vốn vay ưu đãi, đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt gần 2,3 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn của Trung ương hội ủy thác 2 tỷ đồng, nguồn vốn của huyện 250 triệu đồng để triển khai 45 dự án với các mô hình kinh tế cho thu nhập cao như: chăn nuôi bò bán công nghiệp, trồng hồ tiêu, trồng cây ăn trái, trang trại VAC… Bên cạnh đó, nguồn vốn ưu đãi ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua Hội Nông dân các cấp trong huyện tăng mạnh, đến nay tổng dư nợ vốn vay đạt trên 95,5 tỷ đồng với hơn 3.202 hội viên ở 77 tổ tiết kiệm vay vốn, trên địa bàn 13/13 xã và thị trấn. Từ các nguồn vốn này, hội viên có điều kiện đầu tư mua cây con giống, xây dựng chuồng trại, chăm sóc cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả. Hầu hết các hội viên đều có ý thức trách nhiệm cao trong việc vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn. Nhiều dự án sau khi triển khai đã xây dựng được các mô hình nhóm sản xuất, kinh doanh, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm/tổ. Điển hình như mô hình chăn nuôi bò bán công nghiệp tại xã Ea Riêng với 14 hộ vay số tiền 700 triệu đồng, xã Ea Pil 10 hộ vay 300 triệu đồng; mô hình trồng cây ăn quả công nghệ cao tại xã Cư Prao với 12 hộ tham gia vay 01 tỷ đồng..., mỗi hộ vay từ 25 đến 90 triệu đồng. Qua đó, các hộ thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tìm kiếm thị trường, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Trong thời gian tới, để các nguồn vốn vay thực sự là đòn bẩy tạo sinh kế giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, Hội Nông dân các cấp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu mục đích, ý nghĩa của Quỹ, các cấp Hội tiếp tục xác định đối tượng được vay, quan tâm đặc biệt tới các đối tượng hộ nghèo, khảo sát xây dựng dự án mới, thẩm định và đề nghị phê duyệt các dự án vay vốn; đồng thời, huy động các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, giúp thêm nhiều hộ nông dân khó khăn được vay vốn, đầu tư sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm cho nhiều lao động, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo.

 

                                                                                                                                                                       Thu Nguyệt

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678