Thứ Tư, Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Huyện M’Drắk nỗ lực trong công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh

Huyện M’Đrắk năm ở của ngõ phía đông của tỉnh Đắk Lắk, có diện tích đất tư nhiên 133.628 ha, dân số trên 74 ngàn người, gồm 17 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiến trên 45%; huyện có 12 xã và 01 thị trấn; đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình an ninh, chính trị còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP-AN), trong những năm qua Hội đồng (GDQP-AN) huyện M’Drắk đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị mở 06 lớp cho 540 học viên thuộc đối tượng 4; cử các cán bộ thuộc đối tượng 2 và đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự địa phương tỉnh và Trường quân sự Quân khu 5, đạt 100% chỉ tiêu. Năm học 2017-2018, đã có 02/02 trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức học môn giáo dục QP-AN, với tổng cộng 54 lớp cho 1.857 học sinh. Kết quả loại giỏi đạt 20, 8%, loại khá đạt trên 55% và  loại trung bình là 21,06%;

           

            Lực lượng vũ trang huyện M’Đrắk ký kết thực hiện tốt công tác huấn luyện năm 2018           

Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục QP-AN huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương tổ chức phổ biến sâu rộng kiến thức QP-AN cho toàn dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh. Trong đó tổ chức 98 buổi phát động toàn dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức 17 buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và Nghị định 46/2016/NĐ-CP bằng xe loa tại các xã và thị trấn trên địa bàn huyện; kịp thời phản ánh công tác chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai nhiệm (giáo dục QP-AN) trên sóng Đài Truyền thanh-Truyên hình huyện và các phương tiện thông tin, đại chúng cấp trên với gần 300 tin, bài các loại… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Để làm tốt công tác giáo dục QP-AN trong 6 tháng cuối năm 2018, Hội đồng giáo dục huyện tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu về nhiệm vụ QP-AN, xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong tình hình mới. Các lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền về giáo dục QP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các đối tượng, nhất là học sinh. Tiến hành rà soát và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo dục QP-AN cho các đối tượng đạt chỉ tiêu đề ra. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN, chú trọng phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát đề cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác giáo dục QP-AN. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương những tập thể và các nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh tại địa phương./.

 

                                                                                                                        Tiến Ninh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678