Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 11 năm 2019

HUYỆN ỦY

* THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư TT. Huyện ủy

3. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

* THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư TT. Huyện ủy

3. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4. Đồng chí Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5. Đồng chí Vũ Hồng Thao - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

6. Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, GĐ TTBDCT huyện

7. Đồng chí Chu Thị Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện

9. Đồng chí Nguyễn Đình Thám - UVBTV, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

 

 

* BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Vũ Hữu Nhân - Phó Bí thư TT. Huyện ủy

3. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ rịch UBND huyện

4. Đồng chí Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5. Đồng chí Vũ Hồng Thao - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

6. Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7. Đồng chí Chu Thị Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện

9. Đồng chí Nguyễn Đình Thám - UVBTV, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

10. Đồng chí Ngô Lương Vĩnh - UVBCH, Phó Ban Dân vận Huyện ủy

11. Đồng chí Y Bới Byắ - UVBCH, Phó CT UBND huyện

12. Đồng chí Hồ Tuấn Anh - UVBCH, Trưởng phòng Nội vụ

13. Đồng chí Phạm Thị Thu Dương - UVBCH, Chủ tịch Hội Phụ nữ

14. Đồng chí Trần Xuân Hùng - UVBCH, Chánh Thanh tra huyện

15. Đồng chí Phạm Văn Khoa - UVBCH, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

16. Đồng chí Y Khoan Niê Kđăm - UVBCH, Bí thư xã CưMta

17. Đồng chí Y Nguôl Byắ - UVBCH, Bí thư xã EaTrang

18. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - UVBCH, Trưởng Phòng Giáo dục huyện

19. Đồng chí Nguyễn Đức Thảo - UVBCH, Bí thư, CT HĐND Thị trấn

20. Đồng chí Nguyễn Duy Nga - UVBCH, CTV BCH Quân sự huyện

21. Đồng chí Nguyễn Quang Thừa - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện

22. Đồng chí Lê Văn Thao - UVBCH, Phó Ban Tổ chức huyện ủy

23. Đồng chí Trương Công Sơn - UVBCH, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

24. Đồng chí Trần Văn Bắc - UVBCH, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

25. Đồng chí Hòa Quang Trường - UVBCH, Bí thư Huyện đoàn

26. Đồng chí Y Lốp Niê - UVBCH, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

27. Đồng chí Nguyễn Thị Đào - UVBCH, Trưởng Phòng Y tế 

28. Đồng chí Nguyễn Thế Dương - UVBCH, Chánh an Tòa án nhân dân huyện

29. Đồng chí Nguyễn Thị Thuyến - UVBCH, Phó CT HĐND huyện

30. Đồng chí Đỗ Văn Lập - UVBCH, Bí thư xã Krông Jing

31. Đồng chí Phan Đình Cúc - UVBCH, Chánh Văn phòng Huyện ủy

32. Đồng chí Nguyễn Thế Thập - UVBCH, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện

33. Đồng chí Hoàng Duy Am - UVBCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

34. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - UVBCH, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy

35. Đồng chí Mai Anh Tú - UVBCH, Bí thư xã CưKróa

36. Đồng chí Phạm Thị Hải Yến - UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

37. Đồng chí Khương Văn Phong - UVBCH, Trưởng Phòng TN&MT huyện

38. Đồng chí Y Chen MLô - UVBCH, Chủ tịch Hội nông dân huyện

 

 

 

* CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

 

- BAN TUYÊN GIÁO :

 

Đ/c Y Ku Niê                                           Đ/c Phạm Thị Hải Yến                             

UVBTV, Trưởng ban                                    UVBCH, Phó ban                                           

Điện thoại:   0985.235646                                 Điện thoại:                                               

Email:                                                                   Email:                                             

 

- BAN TỔ CHỨC :

 

Đ/c Y Ngơn MLô                        Đ/c Đào Xuân Thành                        Đ/c Phạm Văn Khoa

UVBTV, Trưởng ban                             Phó ban                                        UVBCH, Phó ban

Điện thoại: 0500.3731124          Điện thoại: 0982.2132045                Điện thoại: 0500.3731742

Email:                                                     Email:                                                  Email:

 

- BAN DÂN VẬN:

 

                                            Đ/c Ngô Lương Vĩnh                  Đ/c Hoà Quang Trường

UVBTV, Trưởng ban                  UVBCH, Phó ban                          Phó ban                 

Điện thoại:                                  Điện thoại:                              Điện thoại:    

Email:                                                Email:                                              Email:

 

- UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

 

Vũ Hồng Thao                            Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc                 Đ/c Đặng Thị Bích Hồng

UVBTV, Chủ nhiệm                    UVBCH, Phó Chủ nhiệm                         Phó Chủ nhiệm  

Điện thoại: 0500.3731125                     Điện thoại:                                          Điện thoại:

Email:                                                      Email:                                                  Email:

 

- VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

 

Đ/c Phan Đình Cúc                                  Đ/c Nguyễn Thành Vinh                              

UVBCH, Chánh Văn phòng                          Phó Chánh Văn phòng                                    

Điện thoại: 0500.3604626                            Điện thoại: 0977.780227                       

Email:                                                                        Email:                                               

                                                                                                                                        PVT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678