Thứ Ba, Ngày 16 tháng 7 năm 2024

HUYỆN ỦY

* THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Ran Lan Von Ga - TUV, Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư TT. Huyện ủy

3. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

* THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

1. Đ/c Ra Lan Von Ga - TUV, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư TT.Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện

3. Đ/c Phạm Ngọc Thạch - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh, huyện

4. Đ/c Nguyễn Đức Thảo - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện

5. Đ/c Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện

6. Đ/c Y Ku Niê - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Đại biểu HĐND huyện

7. Đ/c Vũ Hồng Thao - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế, Đại biểu HĐND huyện

8. Đ/c Phạm Thị Hải Yến - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị, ĐB HĐND huyện

9. Đ/c  Nguyễn Văn Lân - UVBTV, Trưởng Công an huyện, Đại biểu HĐND huyện

10. Đ/c Nguyễn Ngọc Tênh - UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

11. Đ/c Y Khoan Niê KĐăm - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ĐB HĐND huyện

 

* BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY

1. Đ/c Ra Lan Von Ga - TUV, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư TT.Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện

3. Đ/c Phạm Ngọc Thạch - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh, huyện

4. Đ/c Nguyễn Đức Thảo - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện

5. Đ/c Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện

6. Đ/c Y Ku Niê - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Đại biểu HĐND huyện

7. Đ/c Vũ Hồng Thao - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế, Đại biểu HĐND huyện

8. Đ/c Phạm Thị Hải Yến - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị, ĐB HĐND huyện

9. Đ/c  Nguyễn Văn Lân - UVBTV, Trưởng Công an huyện, Đại biểu HĐND huyện

10. Đ/c Nguyễn Ngọc Tênh - UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

11. Đ/c Y Khoan Niê KĐăm - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ĐB HĐND huyện

12. Đồng chí Trần Mạnh Quân - UVBCH, Trưởng phòng Nội vụ

13. Đồng chí Đặng Thị Bích Hồng - UVBCH, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Đại biểu HĐND huyện

14. Đồng chí Phan Đức Thọ - UVBCH, Chánh Thanh tra huyện

15. Đồng chí Hà Thị Tuyết Mai - UVBCH, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

16. Đồng chí Y Chen MLô - UVBCH, Bí thư xã EaTrang, Đại biểu HĐND huyện

17. Đồng chí Lê Văn Thao - UVBCH, Phó Chủ tịch UBND huyện,Đại biểu HĐND huyện

18. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - UVBCH, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Đại biểu HĐND huyện

19. Đồng chí Hòa Quang Trường - UVBCH, Chủ tịch UBND xã Krông Á,Đại biểu HĐND huyện

20. Đồng chí Trần Tiến Duật - UVBCH, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện

21. Đồng chí Nguyễn Thị Đào - UVBCH, Trưởng Phòng Y tế 

22. Đồng chí Nguyễn Thế Dương - UVBCH, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

23. Đồng chí Y Lốp Niê - UVBCH, Bí thư xã Krông Jing

24. Đồng chí Phan Đình Cúc - UVBCH, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Thị trấn

25. Đồng chí Nguyễn Thế Thập - UVBCH, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện

26. Đồng chí Hoàng Duy Am - UVBCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện,Đại biểu HĐND huyện

27. Đồng chí Đào Xuân Thành - UVBCH, Bí thư xã Cư Króa

28. Đồng chí Khương Văn Phong - UVBCH, Trưởng Phòng TN&MT huyện

29. Đồng chí Nông Anh Dũng - UVBCH, Bí thư Huyện đoàn,Đại biểu HĐND huyện

30. Đồng chí Trương Công Sâm - UVBCH, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

31. Đồng chí Võ Văn Ánh - UVBCH, Trưởng Phòng KT-HT

32. Đồng chí Nguyễn Công Cường - UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

33. Đồng chí Hòa Thị Hằng - UVBCH, Trưởng phòng LĐTBXH, Đại biểu HĐND huyện

34. Đồng chí Vũ Văn Kim - UVBCH, Bí thư xã CưSan

35. Đồng chí Nguyễn Tiến Ninh - UVBCH, Trưởng P.VHTT

36. Đồng chí Tạ Hồng Diện - UVBCH, Trưởng P.GD&ĐT, Đại biểu HĐND huyện

37. Đồng chí Nguyễn Thành Vinh - UVBCH, Chánh Văn phòng Huyện ủy

38. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh - UVBCH, Bí thư xã CưMta

39. Đồng chí H Jen Niê - UVBCH, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Đại biểu HĐND huyện

40. Đồng chí Hồ Tiến Quảng - UVBCH, Chủ tịch xã EaMlây

41. Đồng chí Giang Mạnh Hào - UVBCH, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

                               

                                                                                                                                    Đức Trung

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - TDP 6 - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0262) 3730324, Fax: (0262) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thao - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678
ipv6 ready