Thứ Hai, Ngày 1 tháng 3 năm 2021

HUYỆN ỦY

* THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư TT. Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

* THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư TT.Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4. Đồng chí Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5. Đồng chí Vũ Hồng Thao - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

6. Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, GĐ TTBDCT huyện

7. Đ/c  Nguyễn Văn Lân - UVBTV, Trưởng Công an huyện

8. Đ/c Nguyễn Ngọc Tênh - UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

* BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY

 

1. Đồng chí Hồ Duy Thành - Bí thư Huyện ủy

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Phó Bí thư TT.Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3. Đồng chí Hòa Quang Khiêm - Phó Bí thư, Chủ rịch UBND huyện

4. Đồng chí Y Ngơn MLô - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5. Đồng chí Vũ Hồng Thao - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

6. Đồng chí Y Ku Niê - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7. Đ/c  Nguyễn Văn Lân - UVBTV, Trưởng Công an huyện

8. Đ/c Nguyễn Ngọc Tênh - UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

9. Đồng chí Y Bới Byắ - UVBCH, Phó CT UBND huyện

10. Đồng chí Hồ Tuấn Anh - UVBCH, Trưởng phòng Nội vụ

11. Đồng chí Phạm Thị Thu Dương - UVBCH, Chủ tịch Hội Phụ nữ

12. Đồng chí Trần Xuân Hùng - UVBCH, Chánh Thanh tra huyện

13. Đồng chí Phạm Văn Khoa - UVBCH, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

14. Đồng chí Y Khoan Niê Kđăm - UVBCH, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

15. Đồng chí Y Nguôl Byắ - UVBCH, Bí thư xã EaTrang

16. Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - UVBCH, Trưởng Phòng Giáo dục huyện

17. Đồng chí Nguyễn Đức Thảo - UVBCH, Bí thư, CT HĐND Thị trấn

18. Đồng chí Nguyễn Duy Nga - UVBCH, CTV BCH Quân sự huyện

19. Đồng chí Nguyễn Quang Thừa - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện

20. Đồng chí Lê Văn Thao - UVBCH, Phó Ban Tổ chức huyện ủy

21. Đồng chí Trương Công Sơn - UVBCH, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

22. Đồng chí Hòa Quang Trường - UVBCH, Chủ tịch UBND xã Krông Á

23. Đồng chí Y Lốp Niê - UVBCH, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

24. Đồng chí Nguyễn Thị Đào - UVBCH, Trưởng Phòng Y tế 

25. Đồng chí Nguyễn Thế Dương - UVBCH, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

26. Đồng chí Nguyễn Thị Thuyến - UVBCH, Phó CT HĐND huyện

27. Đồng chí Đỗ Văn Lập - UVBCH, Bí thư xã Krông Jing

28. Đồng chí Phan Đình Cúc - UVBCH, Chánh Văn phòng Huyện ủy

29. Đồng chí Nguyễn Thế Thập - UVBCH, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện

30. Đồng chí Hoàng Duy Am - UVBCH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

31. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - UVBCH, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch

32. Đồng chí Mai Anh Tú - UVBCH, Bí thư xã CưKróa

33. Đồng chí Phạm Thị Hải Yến - UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

34. Đồng chí Khương Văn Phong - UVBCH, Trưởng Phòng TN&MT huyện

35. Đồng chí Y Chen MLô - UVBCH, Chủ tịch Hội nông dân huyện

 

 

 

* CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

 

- BAN TUYÊN GIÁO :

 

Đ/c Y Ku Niê                                           Đ/c Phạm Thị Hải Yến                             

UVBTV, Trưởng ban                                    UVBCH, Phó ban                                           

Điện thoại:   0985.235646                                 Điện thoại:                                               

Email:                                                                   Email:                                             

 

- BAN TỔ CHỨC :

 

Đ/c Y Ngơn MLô                        Đ/c Đào Xuân Thành                        Đ/c Phạm Văn Khoa

UVBTV, Trưởng ban                             Phó ban                                        UVBCH, Phó ban

Điện thoại: 0500.3731124          Điện thoại: 0982.2132045                Điện thoại: 0500.3731742

Email:                                                     Email:                                                  Email:

 

- BAN DÂN VẬN:

 

                                            Đ/c Nguyễn Văn Nhất                  

UVBTV, Trưởng ban                  Phó ban                         

Điện thoại:                                  Điện thoại:                            

Email:                                                Email:                                        

 

- UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

 

Vũ Hồng Thao                            Đ/c Nguyễn Công Cường              Đ/c Đặng Thị Bích Hồng

UVBTV, Chủ nhiệm                             Phó Chủ nhiệm                         Phó Chủ nhiệm  

Điện thoại: 0500.3731125                     Điện thoại:                                          Điện thoại:

Email:                                                      Email:                                                  Email:

 

- VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

 

Đ/c Phan Đình Cúc                                  Đ/c Nguyễn Thành Vinh                              

UVBCH, Chánh Văn phòng                          Phó Chánh Văn phòng                                    

Điện thoại: 0500.3604626                            Điện thoại: 0977.780227                       

Email:                                                                        Email:                                               

                                                                                                                                        PVT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678