Thứ Hai, Ngày 22 tháng 4 năm 2019

ỦY MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

* ỦY MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

Đ/c Y BLốch Niê

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Điện thoại:

Email:

 

                                    Đ/c Trần Tiến Lực                                           Đ/c Giang Mạnh Hào                                                             Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện                    Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện                                                            Điện thoai: 0914.093119                                   Điện thoai: 0500.3731511                                                                           Email:                                                                  Email:

 

* LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

                                        Đ/c Hoàng Duy Am                                                     Đ/c Nguyễn Văn Khơi                                                Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện                   Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện                                            Điện thoại: 0976.676267                                              Điện thoại: 0913.758508                                                                     Email:                                                                             Email:      

 

* HỘI PHỤ NỮ HUYỆN    

             

                                  Đ/c Phạm Thị Thu Dương                                               Bùi Thị Nguyệt                                                                 Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện                                      Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện                                                   Điện thoai: 0500.3731271                                            Điện thoại: 0977.424229                                                                      Email:                                                                              Email:        

 

* HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

                                    Đ/c Y Chen MLô                                              Đ/c Nguyễn Thanh Bình                                                          Chủ tịch Hội nông dân huyện                             Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện                                                                Điện thoại:                                                    Điện thoại: 0976.935556                                                                           Email:                                                                        Email:     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          PVT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678