Thứ Tư, Ngày 8 tháng 12 năm 2021

ỦY MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

* ỦY MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

Đ/c Y Khoan Niê KDăm

UVBCH, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Điện thoại:

Email:

 

         Đ/c                                                                     Đ/c Giang Mạnh Hào                                                             

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện                    Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện                                                          

    Điện thoai:                                                              Điện thoai: 0500.3731511                                                                          

                   Email:                                                                  Email:

 

* LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

          Đ/c Hoàng Duy Am                                                     Đ/c                                               

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện                   Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện                                            

       Điện thoại: 0976.676267                                              Điện thoại:                                                                    

                    Email:                                                                             Email:      

 

* HỘI PHỤ NỮ HUYỆN    

             

 Đ/c Đặng Thị Bích Hồng                                                                                                 

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện                                      Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện                                                  

Điện thoai:                                                                   Điện thoại: 0                                                                      

            Email:                                                                              Email:        

 

* HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

         Đ/c H Jen Niê                                                  Đ/c                                                         

Chủ tịch Hội nông dân huyện                             Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện                                                                

             Điện thoại:                                                    Điện thoại:                                                                           

                Email:                                                                        Email:     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          PVT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678