Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 2 năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK

 * CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

Đ/c Hòa Quang Khiêm
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại:
Email: khiemhq@madrak.daklak.gov.vn

                                                                                                                                    

                                                                                   

                                                                                                                              Đ/c Y Bới Byắ                                               

 UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện                                  UVBCH, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                      Điện thoại: 0500.3731731                                              Điện thoại: 0500.3731263

                          Email: thanhct@madrak.daklak.gov.vn                       Email: yboibya@madrak.daklak.gov.vn

 

* CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

                                                                                                 

       Đ/c Nguyễn Ngọc Tênh                                                    Đ/c Nguyễn Thị Đào                                 Võ Văn Ánh     

             CHTBCH Quân sự huyện                                     UVBCH,  Trưởng Phòng Y tế                    Trưởng Phòng KT-HT

 

                                                                    

        Đ/c Nguyễn Tiến Lâm                                Đ/c Khương Văn Phong                                   Đ/c Hồ Tuấn Anh                                 Đ/c Trương Công Sơn

        Trưởng Phòng VHTT                         UVBCH,  Trưởng Phòng TN&MT                 UVBCH, Trưởng P. Nội vụ                           UVBCH, TP. TC-KH

 

                                                                 

         Đ/c Nguyễn Thế Thập                             Đ/c Nguyễn Văn Giang                         Đ/c Trần Xuân Hùng                            Đ/c Phạm Ngọc Thạch

      UVBCH, TP. NN&PTNT                        Trưởng Phòng Tư pháp                 UVBCH.  Chánh Thanh tra huyện                   UVBCH. TP. GD&ĐT

 

                                                         

        Đ/c Nguyễn Hữu Quỳ                              Đ/c Y Lốp Niê                                     Đ/c                                                 

       Trưởng Phòng Dân tộc         UVBCH, Chánh VP HĐND&UBND huyện    Trưởng Phòng LĐTBXH huyện                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Đ/c  Nguyễn Văn Lân

Trưởng Công an huyện

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                         

 

 

 

                                                                                                                                                    PVT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678