Thứ Ba, Ngày 16 tháng 7 năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK

    Đ/c Phạm Ngọc Thạch

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

    Điện thoại: 

     Email: thachpn@madrak.daklak.gov.vn

                                                                                                                 

                               Đ/c Lê Văn Thao                                                                    Đ/c Nguyễn Đức Thảo

                 HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện                                          UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

                        Điện thoại: 0914 167 708                                                           Điện thoại: 0914 168 128

                 Email: thaolv@madrak.daklak.gov.vn                                     Email: thaond@madrak.daklak.gov.vn

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK

                                                                                                        

                         Đ/c Trần Tiến Duật                                       Đ/c Nguyễn Thế Thập                             Đ/c Nguyễn Tiến Ninh

      Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện                     Trưởng phòng NN&PTNT                  Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

                     Điện thoại: 0905 811 978                               Điện thoại: 0983 168 139                          Điện thoại: 0979 703 376

             Email: duattt@madrak.daklak.gov.vn           Email: thapnt@madrak.daklak.gov.vn       Email: ninhnt@madrak.daklak.gov.vn

                                                                                          

                         Đ/c Võ Văn Ánh                                             Đ/c Hòa Thị Hằng                                     Đ/c Hồ Xuân Thương

                Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng                      Trưởng phòng LĐ, TB&XH                             Trưởng phòng Tư pháp

                     Điện thoại: 0983 110 054                             Điện thoại: 0989 307 489                             Điện thoại: 0986 661 029

             Email: duattt@madrak.daklak.gov.vn           Email: phongkv@madrak.daklak.gov.vn       Email: phucnn@madrak.daklak.gov.vn

                                                                                          

                       Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc                                 Đ/c Phan Đức Thọ                                    Đ/c Khương Văn Phong

           Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch                     Chánh Thanh tra huyện                    Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

                     Điện thoại: 0941 914 747                          Điện thoại: 0914 861 455                            Điện thoại: 0983 434 506

             Email: phucnn@madrak.daklak.gov.vn        Email: thopd@madrak.daklak.gov.vn       Email: phongkv@madrak.daklak.gov.vn

                                                                                    

                          Đ/c Tạ Hồng diện                                    Đ/c Nguyễn Thị Đào                                 Đ/c Trần Mạnh Quân

           Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo                     Trường phòng Y tế                                   Trưởng phòng Nội vụ

                     Điện thoại: 0379 233 371                        Điện thoại: 0974 563 803                           Điện thoại: 0982 472 277

             Email: dienth@madrak.daklak.gov.vn        Email: daont@madrak.daklak.gov.vn       Email: quantm@madrak.daklak.gov.vn

                                                                                     

                     Đ/c Nguyễn Ngọc Tênh                             Đ/c Nguyễn Văn Lân                                    Đ/c Nguyễn Hữu Quỳ

             CHT Ban Chỉ huy Quân sự huyện                    Trưởng Công an huyện                                Trưởng phòng Dân tộc             

                     Điện thoại: 0905 415 719                        Điện thoại: 0963 939 694                             Điện thoại: 0905 139 840          

             Email: tenhnn@madrak.daklak.gov.vn        Email: lannv@madrak.daklak.gov.vn        Email: quynh@madrak.daklak.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - TDP 6 - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0262) 3730324, Fax: (0262) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thao - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678
ipv6 ready