Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 10 năm 2021
Dự toán thu chi ngân sách NN năm 2020

 [10/NQ-HĐND - 19/12/2019] 

NQ bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 17/7/2019 của HĐND huyện M'Drắk về bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

NQ điều chỉnh giảm kế hoạch nguồn vốn sự nghiệp ngân sách huyện năm 2019

NQ số 02/NQ-HĐND, ngày 17/7/2019 của HĐND huyện về điều chỉnh giảm kế hoạch nguồn vốn sự nghiệp ngân sách huyện năm 2019; bổ sung dự toán chi ngân sách huyện năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2018.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678