Thứ Tư, Ngày 25 tháng 5 năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

* THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

                                                                                             

   Đ/c Hồ Duy Thành  

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh 

Điện thoại: 0946 305 979

   Email: thanhhd@madrak.daklak.gov.vn

                                       

Đ/c Y Ngơn MLô 

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0914 587 761

   Email: yngonmlo@madrak.daklak.gov.vn       

 

* CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

+ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

                                                                                  

                        Đ/c Y Ku Niê                                                                  Đ/c Phạm Văn Thiện     

  UVBTV, TB. Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban                                      Phó ban chuyên trách   

                    Điện thoại:  0988.792276                                                  Điện thoại: 0975.236019  

              Email: ykunie@madrak.daklak.gov.vn                            Email: thienpv@madrak.daklak.gov.vn 

 

+ BAN PHÁP CHẾ

 

                                                                                                        

                       Đ/c Vũ Hồng Thao                                                            Đ/c Diệp Văn Tính   

UVBTV, CNUB Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban                                   Phó ban chuyên trách   

                    Điện thoại:0905.206371                                                     Điện thoại: 0914.971.879   

             Email: thaovh@madrak.daklak.gov.vn                             Mail: tinhdv@madrak.daklak.gov.vn                 

 

 

 

                                                                                                                                         

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678