Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 6 năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

* THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

   Đ/c Nguyễn Ngọc Bình  

 Phó Bí thư TT.Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

Điện thoại: 0913.444686

   Email: binhnn@madrak.daklak.gov.vn

                     

Đ/c Y Ngơn MLô 

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại:

   Email:        

 

* CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

+ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

                                                                                                                   

 

                                        Đ/c Y Ngơn Mlô                                                 Đ/c Phạm Văn Thiện                                                  UVBTV, TB. Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban                                        Phó ban                                                                                Điện thoại: 0914.587761                                         Điện thoại: 0975.236019                                                                         Email:                                                 Email: thienpv@madrak.daklak.gov.vn 

 

+ BAN PHÁP CHẾ

 

                                                                                                                                  

                                      Đ/c Vũ Hồng Thao                                             Đ/c Hà Thị Tuyết Mai                                                UVBTV, CNUB Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban                                  Phó ban                                                                                    Điện thoại:0905.206371                                        Điện thoại: 0984.319320                                                                            Email:                                                                       Email:                 

 

+ BAN DÂN TỘC

 

                                                                                          

                                         Đ/c Y Ku Niê                                                        Đ/c Y Chen Mlô                                                    UVBTV, TB Tuyên Giáo Huyện ủy, Trưởng ban             UVBCH, CT Hội Nông dân, Phó ban                                                         Điện thoại:0988.792276                                                 Điện thoại:                                                                                             Email:                                                                       Email:    

 

 

                                                                                                                                           TPV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0500) 3730324, Fax: (0500) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678