Thứ Ba, Ngày 16 tháng 7 năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

* THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

                                                                                       

                                                                                        Đ/c Y Ku Niê

                                                              UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện 

                                                             Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện

                                                                   Điện thoại:  0988.792276 

                                                            Email: ykunie@madrak.daklak.gov.vn 

 

                    

                                                                       

                            

 

* CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

+ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

                                                                                  

                                                                                 Đ/c Phạm Văn Thiện     

                                                                                 Phó ban chuyên trách   

                                                                              Điện thoại: 0975.236019  

                                                                Email: thienpv@madrak.daklak.gov.vn 

 

+ BAN PHÁP CHẾ

 

                                                                                                        

                       Đ/c Vũ Hồng Thao                                                            Đ/c Diệp Văn Tính   

UVBTV, CNUB Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban                                   Phó ban chuyên trách   

                    Điện thoại:0905.206371                                                     Điện thoại: 0914.971.879   

             Email: thaovh@madrak.daklak.gov.vn                             Mail: tinhdv@madrak.daklak.gov.vn                 

 

 

 

                                                                                                                                         

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN M'DRẮK
Số 41 - Nguyễn Tất Thành - TDP 6 - Thị trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk - ĐắkLắk
Điện thoại: (0262) 3730324, Fax: (0262) 3731421 - Email: http://www.madrak@daklak.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thao - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin
Thiết kế bởi VNPT ĐẮKLẮK
06 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Tel: 05003.845678
ipv6 ready